ذوق سواران

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
07-Feb-2009
 

 ای سحر؛ گوشه ای از روی بهاران به من آر.

یادی از صبحدم و بانگ هزاران به من آر.

خستم از داغ غریبیّ و غم کوچ حبیب؛

خبر از همدمی و مجلس یاران به من آر.

دل آزرده ی من عاشق و وحشی شد و رفت؛

بندی از خرمن آن سلسله داران به من آر.

شه و شهنامه و دوران امیران شده شد؛

شرحی از دلبریِ لاله عذاران به من آر.

کوس طغیان و دف کید و دغا می کوبند؛

شمّه ای از صفت پاس گزاران به من آر.

گوی و چوگان چکامه به میان است هنوز؛

اسب مست غزل و ذوق سواران به من آر.

دشت خشکیده؛ دمن رنگ تباهیست؛ دریغ؛

نوپیامِ نفس زنده ی باران به من آر.

 

شنبه نوزدهم بهمن ماه 1387

اتاوا

پاس گزاران: سپاسگزاران

 

برای آنان که شعله ی این مشاعره را همچنان فروزان نگه داشته اند.


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

سوری جان

Manoucher Avaznia


سپاس از سخن مهرآکند


Souri

You again amazed me

by Souri on

Manouchehre aziz,

This one again is a masterpiece! Very beautiful as always, but really heart lightening. I love it. Thank you, thanks.


Manoucher Avaznia

اورنگ جان؛

Manoucher Avaznia


شادم از شادکامی شما.


Manoucher Avaznia

ایراندخت جان

Manoucher Avaznia


سپاس از مهربانی شما.  خواهش می کنم از این غزل برای منظور یاد شده بهره بجویید.

 

با سپاس

منوچهر عوض نیا


Orang Gholikhani

Nice

by Orang Gholikhani on

I liked it

Thanks.

Orang


IRANdokht

منوچهر عزیز

IRANdokhtبا سپاس از شما اجازه میخواهم که در وبلاگ جدید مشاعره جناب یساری عزیز از این شعر بسیار زیبای شما کمک بگیرم. با این غزل موزون و لطیف و دلنشین انگاری حافظ را دوباره زنده کردی...