مرام

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
08-Feb-2009
 

تو که در خیل حبیبان سر و نامی داری

راز آزادی گیتی به دو جامی داری

نخری کون و مکان را به دو لبخند نگار

تو که در جمع گدایان مقامی داری.

با همه فقر ز آبشخور مستان نوشی

از همه سیم تنان بختی و کامی داری.

کوکبی باش مر این زورق توفانزده را

تو که در عین بلا خاطر رامی داری.

ژاله از روی شقایق به تمنا پرسید:

"مگر از دلبر بنهفته پیامی داری؟"

تا سراپرده ی خورشید محبت چه رهی ست؟

ای که از مکتب مهرینه مرامی داری.

چهریا؛ ناله ی دل نغز و هویدا باید

خیز و پیش آر اگر طرفه کلامی داری.

 

بیستم بهمن ماه 1387

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Mehman

آفرین !

Mehman


عالی است! استاد منوچهر دستتان درد نکند! 


Manoucher Avaznia

ژالهو جان؛

Manoucher Avaznia


سپاس.


Manoucher Avaznia

شاهزاده خانم گرامی؛

Manoucher Avaznia


صد البته که شما می توانید دلنشین تر بسرایی. 


Jaleho

Thanks Manoucher,

by Jaleho on

Your point was well taken.

BTW, I was just chatting a bit in another blog about one of the famous hamshari va hamkar buddies of yours, the other dehghan and poet, Ferdowsi :-) You will find it interesting, I am sure:

//iranian.com/main/2009/feb/valentine-iran

 

Talk about "maram mehr" and its extension from pre-Islam to the later Erfan!

 

:And here's a short pretty one of our masters for you

گفت یک روزی در آمد آفتاب
در گلویم رفت و من گشتم خراب

 


Jaleho

Thanks Souri,

by Jaleho on

such a pretty video!


Princess

Splendid!

by Princess on

God, I wish I could write poetry like this. :) Thank you!


Manoucher Avaznia

ژالهو جان

Manoucher Avaznia


نظر لطف شماست. خواستم واژه ای در باره "مکتب مهرینه" بگویم.  منظور آیین یا "کیش مهر" است که گونه ای کیش عرفانی ایرانی است با سرآغازی خفته در اساطیر پیش از اسلام ایران.  این اندیشه الهامبخش بسیاری از مکاتب عرفانی بعد از اسلام هم بوده است.  ردپایش را درمیان  شاعران از حافظ تا محمد حسین طباطبایی معروف به علامه می توان یافت.  برای نمونه طبابایی می گوید:

 

پرستش به مستی ست در کیش مهر

برونند زین حلقه هشیارها


Manoucher Avaznia

سوری جان

Manoucher Avaznia


سپاس برای ویدئوی زیبا.


Souri

Jaleho/Manouchehr

by Souri on

a beautiful video in this regard:

//www.youtube.com/watch?v=zu83ATNE_Yg


Jaleho

Thanks Manoucher jan,

by Jaleho on

beautiful as usual, and keeping the tradition alive. My favorite line of course :-)

 

ژاله از روی شقایق به تمنا پرسید:

"مگر از دلبر بنهفته پیامی داری؟"