تلاش رهایی


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
10-Feb-2009
 

ای یار پریچهره؛ باز آر به طنازی

طرحی دو سه تبریزی، نظمی دو سه شیرازی.

تا چند به خاکی تو؟ چون بره هلاکی تو؟

بال و پر خود بگشا؛ آماده شو پروازی.

باید که بزرگ آیی؛ چون کوه سترگ آیی:

افراشته بالایی چون سیم کله رازی.

تا خام بمانستی، اسطوره ندانستی،

نه لایق و همباز پرواز بلند بازی.

ای ساقی بی ایمان؛ دین داده به یک نانی؛

آن عزت نفسانی گردیده ترا بازی.

آن شهپر پروازت نشکست به توفانها،

آن لحظه شکستی که بر پست شدی راضی.

باری به خودآ یارا؛ دستی به سما بردار؛

با رب جهان بگشا آن مهر به سر رازی.

زوخواه به درد دل از غصه خلاص آردت

وانگه دهدت از جود بال و پر شهبازی.

تا کان قناعت او بر روی تو بگشاید

در بند گران آرد دیو ولع و آزی.

چون راه همی یابی آن حضرت والا را

بیدار جهان باشی: آماده چو سربازی.

وارسته اگر آیی خوش خوان و غزل گویان،

نوشی تو شرابی خوش با حافظ شیرازی.

 

سیم کله رازی: آن کس که اهل ری است و کلاه نقره ای بر سر دارد.  کنایه از دماوند است.

 ساقی بی ایمان: گوینده این ابیات بالغ بر ده سال برای گذران زندگی در یک رستوران در اتاوا بارتندر بوده است.

2005

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

آرش جان؛

Manoucher Avaznia


شرمنده که بیش از این نمی دانم.  از مهربانی شما سپاسگزارم.


Manoucher Avaznia

ژالهو جان؛

Manoucher Avaznia


 در پیشگاه حضرت عشق هرگز حیا مدار

در تاختن بسوی یار چه نیازی به توسنی؟

 


Manoucher Avaznia

طاهره جان

Manoucher Avaznia


Thank you for sharing.  You are so kind as usual.


Manoucher Avaznia

Souri Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Thank you for the comment.  I am so sorry that I am late again.  "Past" here is not about working, rather it refers to a kind of absolute skeptical materialistic frame of mind that I carried along for over twenty years that eventually led me to "baraoot'e bee-eemaanee".  The purpose of bringing the explanation about "Saaghee'e Bee-Eemaan" was to just say that I am not talking about anyone else.  I refer to myself and if there is any negative connotation of the word, it is about myself only.  Another word about "Seem-Kolah-Raazee" that I found it was better I had added at the explanation is that Damaavand always has a white hat (snow cap) on its head; and also it resides beside Rey (Shahr'e Rey) that was a historic cross-road on Iranian trade, culture, and political scene for many centuries and even melenia.

 

Thank you again


Arash Monzavi-Kia

Such a pleasure to read your work

by Arash Monzavi-Kia on

Dear Manoucher,

You are so kind not to forget us with your magnificent poems. It is so good to see your work again. Be well, be kind and be generous to your impatient admirers.

Arash M-K


Jaleho

Dear Manoucher, beautiful again!

by Jaleho on

این سان که در سرود تو خون و طراوت است
صد بیشه ارغوانی‌ و صد باغ سوسنی
 


Tahirih

Dear Mr Avaznia:

by Tahirih on

I agree with my dear Souri, this is so beautiful. I have a quotation to share with you , may it bring some peace to you, sir.

The troubles of this world pass, and what we have left is what we have made of our souls, so it is to this we must look — to becoming more spiritual, drawing nearer to God, no matter what our human minds and bodies go through.

Most Regards,

Tahirih


Souri

I just can't stop

by Souri on

admiring you....Dear Manouchehr, I was so tired, it's late now and I wanted to leave the site, when I suddenly saw your poem posted here

what a masterpiece. I should say I'm speechless. Where do you go to find such a beautiful "tashbihaat" like damavand = seem kolahe raazi

:I loved that beit 

آن شهپر پروازت نشکست به توفانها

آن لحظه شکستی که بر پست شدی راضی.

!!Just amazing

But, Manouchehr jan, we all have to work to meet the end of the month:O) working is always good, not working is being past

cheers, my great poet friend