آن ملک جاودانه


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
27-Feb-2009
 

چندی پیش دوستی چکامه ای برایم ایمیل کرد بنام"هرگز نخواب کورش".  همانجا بر آن شدم که این پاسخ را بر آن بنویسم.

گفتی به آه و زاری: "دارا جهان ندارد".
واندر پی اش فزودی:"سارا زبان ندارد".

ای یار تیزخامه؛ خوش داستان نوشتی
اما، نبشته ی تو برهان و جان ندارد.

گویا که در خروشی زین امر که شاه شاهان
خون فرود دستان در استکان ندارد.

در بیستون نقش است آدمکشی دارا
دانش پژوه ترسی از امتحان ندارد.

برخوان به نقش رستم دستور بار دیگر
فرمانروایی او روی نهان ندارد.

بعد از خروج مزدک؛ وارونه کشتن خلق
جز قتل و جنگ کاری نوشینروان ندارد.

با آنهمه جنایت، جنگ و ستیز و بیداد
زنجیر و آن خر خل جای بیان ندارد.

بر دار رفت مانی در عهد شاهپور شاه
این نوع هنرنمایی شاپورگان ندارد.

آواز طبل باشد خوش از ورای دوران
خاصه برای او کو علم عیان ندارد.

کورش نراند حکمی بر قلب و جان مردم
حاکم به قلب مردم مشت گران ندارد.

هرگز به طیب خاطر کس حکم او نبردی
مانی قلمرو حکم تا بیکران ندارد.

خواهی بدانی، ای دل، جاوید قهرمان کیست؟
خلق است باغ گل که هرگز خزان ندارد.

باید که آه و افسوس هر لحظه و همه روز
بر حال ملتی خورد کو قهرمان ندارد.

با صد هزار آرش، صدها هزار رستم
احوال و روز میهن آه و فغان ندارد.

ای خاک پاک ایران؛ روی زمین چنان تو
کارون و کرخه جاری تا جاودان ندارد

اسفند ماه 1387
اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

مهمان گرامی

Manoucher Avaznia


از لطف شما سپاسگزارم.

Mehman

عالی

Mehman


بسیار عالی!


Manoucher Avaznia

سوری جان؛

Manoucher Avaznia


سپاس از مهربانی شما.

Souri

Speechless !!

by Souri on

Bravo, Manouchehr. There's no word to express my astonishment and my gratefulness. A masterpiece!! Thank you.


Manoucher Avaznia

اورنگ جان

Manoucher Avaznia


از همفکری شما سپاسگزارم.


Orang Gholikhani

Well said, most impotrant is the people and their liberty

by Orang Gholikhani on

ای ایران ای ایران ای مرز پر گهر خاکت پراکنده شد در هر گذ ر نزدیک تو شد اندیشه بدان خفه کرد صدای آزادگان

دور از تو من پژمرده ام

بی خاک تو بی ریشه ام

ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آزاده ام جان من فدای آزاده گی میهنم

بی آزادگی کی ارزشی دارد این جان ما

پاینده باد روح ایران ما

او رنگ

 

//iranian.com/main/blog/orang-gholikhani-0