کام سربداران

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
25-Mar-2009
 

مرز و بوم وخَلق و شهر و خاک ایران یاد باد

آن کویر و جویبار و کوهساران یاد باد

از سپاهان تا به کردستان و تا بوشهر و پارس

آذرستان تا به تفتان وخراسان یاد باد

نوبهاران و در اندر دشت میهن لاله زار

از سنندج تا به سمنان و گلستان یاد باد

از لب اروند تا سومار از من صد درود

شاهدان خامش نیروی مردان یاد باد

یاد باد آزادهگان کو جان شیرین باختند

کوشش و ایثار و جهد جان نثاران یاد باد

در پدآفند وطن خوش یاد آن گردان بخیر

شوق و شور و غرش جنگی سواران یاد باد

از هویزه تا شلمچه تا به فکه تا به کوشک

از لب کارون و بهمنشیر به مهران یاد باد

گرچه دور افتاده ام از شور رزم و بزمشان

از زبان من درود؛ در دل هزاران یاد باد

رفته اند بر دارها هر روز و شب بیگاه و گاه

حال و روز و بخت و کام سربداران یاد باد

چون شهابان با دل تاریک شب جنگیده اند

پرتوافشانی آن ظلمت شکاران یاد باد

کام من از شوکران غربت و هجران چو زهر

گشته؛ باری گرمی ایام تلخ میگساران یاد باد.

 

ششم فروردین ماه 1388

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

اابوالفضل گرامی؛

Manoucher Avaznia


کام من شیرین شد از گفتار مهرآمیزتان

خلق و خوی و راه و رسم مهربانان یادباد


default

درود بر تو چهری جان

ابوالفضل معزی (not verified)


کوچه های کاه گلی
درهای چوبی
بچه هایی که معرفت دارند
مادرهایی که هرگز خسته نمی شوند
دوستانی که مروت دارند
آهی که از سینه نیامده بیرون تقسیم می شود
و آخرین تکه نان همچنین
اشکی که به دنبال مسافر ریخته می شود
سری که از پنجره بیرون می آید و سلامی می کند
خدا قوت های بی تعارف حتی وقتی که خسته هم نیستی
در آغوش گرفتن های خاله جان
و ماچ های خیس عموجان که از جنگ برگشته
و تقریبا دیگر کسی را نمی شناسد
و تمام آنها که چوب زیر بغلت می شوند
حتی وقتی پیر هم نیستی
یاد باد


Manoucher Avaznia

سوری جان؛

Manoucher Avaznia


سپاس.


Souri

Manouchehr jaan

by Souri on

Other friends have already said everything I could say. I loved your poem and sent it to all my friends today. Thank you.


Manoucher Avaznia

جمشید گرامی؛

Manoucher Avaznia


سربداران در تمام طول تاریخ وطن

بوده اند با ما؛ از ایشان صد هزاران یاد باد

در زمین دین و فرهنگ و سیاست ای بسا

تا سپاهیمردی و دانش فراوان یاد باد

سالها کوشیده اند تا اینکه خلق بهتر زیند

یادشان هم در خزان و هم بهاران یاد باد


Manoucher Avaznia

شازده جان؛

Manoucher Avaznia


شایدم آن خاطره حبس است در اذهان، هنوز

از زن و مردان که فرسودند به زندان یاد باد

 


Manoucher Avaznia

ابی آقا؛

Manoucher Avaznia


آن جوانان که به جان افروختند آر نبرد

سینه شان آکنده از صد آتش افشان یاد باد

 

آر: آتش در کرمانجی


jamshid

سربداران

jamshid


گر خسرو کرت به دلیران نزدی
وز خون یلی گردن شیران نزدی
از بیم سنان سربداران تا حشر
یک ترک دگر خیمه به ایران نزدی

کرت = معزالدين حسين كرت، امیر هرات
سنان = نیزه
ترک = مغول


Shazde Asdola Mirza

منوچهر جان، خوش زنده نگه میداری آن یاد را

Shazde Asdola Mirza


 

زندگی‌ خاطره ای بیش نیست.

تا آنان را در خاطره ها زنده نگاه میداری، همه زنده اند!


ebi amirhosseini

منوچهر جان

ebi amirhosseini


 

 اشک حقیر رو در آوردی!

آفرین بر تو باد !

از عارف عزیز وام میگیریم :

 

هنگام  می و فصل  گل و گشت  چمن  شد

در بار بهاری  تهی از زاغ   و  زغن  شد

از ابر كرم ،  خطه ی  ری رشك ختن شد

دلتنگ  چو من مرغ   قفس  بهر وطن  شد

چه كج رفتاری ای چرخ

چه بد كرداری ای چرخ

سر كین داری ای چرخ

نه دین داری  ،

نه آیین داری  ای چرخ

از خون  جوانان  وطن لاله  دمیده

از ماتم  سرو  قدشان، سرو خمیده

در سایه  گل بلبل از این غصه  خزیده

گل نیز چو من در غمشان جامه دریده

چه كج رفتاری ای چرخ ،

خوابند  وكیلان  و خرابند    وزیران

بردند به سرقت همه سیم و زر ایران

ما را نگذارند  به  یك  خانه  ویران

یارب  بستان  داد فقیران  ز امیران

چه كج رفتاری ای چرخ ،

از اشك همه  روی  زمین  زیر  و  زبر كن

مشتی  گرت از خاك  وطن  هست  بسر كن

غیرت كن  و اندیشه  ایام بتر كن

اندر جلو تیر عدو، سینه سپر كن

چه كج رفتاری ای چرخ ،

از دست  عدو  ناله ی  من  از سر درد  است

اندیشه هر آنكس  كند از مرگ،  نه مرد است

جان  بازی عشاق، نه چون  بازی نرد  است

مردی  اگرت هست،  كنون  وقت  نبرد است

چه كج رفتاری ای چرخ،

عارف   ز ازل ،  تكیه  بر ایام  نداده  است

جز جام، به كس دست، چو خیام  نداده است

دل جز بسر زلف دلارام نداده است

صد زندگی ننگ بیك نام نداده است

چه كج رفتاری ای چرخ،

 

 

Ebi aka Haaji


Manoucher Avaznia

ژاله جان؛

Manoucher Avaznia


جای آن دارد که بارم ژاله از چشمان سر

دست ودل بازی ابر و جویباران یاد باد


Jaleho

بسیار زیبا منوچهر جان

Jaleho


 

رفته اند بر دارها هر روز و شب بیگاه و گاه

حال و روز و بخت و کام سربداران یاد باد

 

و سیاه جامگان، و سپید جامگان، و سرخ جامگان، و سر سربداران... یاد باد

 


Manoucher Avaznia

پ گرامی؛

Manoucher Avaznia


شرمنده ساختی

 

ماه فروردین و کوه و دشتهای سبزپوش

جلوه ی سنگ درون چشمه ساران یاد باد 


Manoucher Avaznia

ج گرامی؛

Manoucher Avaznia


لطف کردیذ

 

موسم آرایش صحرا و گلگشت خیال

چون رسد، از ما ز یاران یاد باد

یاد آنان خوش که با خود جان سالم برده اند

یاد آنانی که خفتند در بیابان یاد باد


Manoucher Avaznia

ایراندخت گرامی؛

Manoucher Avaznia


با سپاس

 

از من از آن لاله ها که رسته اند در کوه و دشت

زیر چتر رحمت خورشید و باران یاد باد


ThePope

...

by ThePope on

Wow!
Beautiful...
(as always,,, but  eendafeh jesaaratan mozaahem shodam

Jenaab-e aghaa'ye Manoucher, Noroozetaan farkhondeh va pirooz baad. I wish you a very wonderful new year filled with many blessings... 


"Poetry is the whole descending into the part, the ocean disappearing  into the dewdrop. Poetry is a miracle"  

 

thx for sharing...


default

استاد عزیز

جوجه شاعر (not verified)


شور عشق و ذوق دوستی یاد باد

از برادر آشنا تر یاد یاران یاد باد

خفتن یاران به خاک و بی امان اشک و سرشک

یاد آن ایام بی بیم و فراق را یاد باد

چهری آن ایام خوش منظر نمود

یاد یارانش به گیتی جاودانه یاد باد


IRANdokht

Manoucher aziz

by IRANdokht on

I can't begin to imagine how it feels to have shared so much, experienced and seen all that you have. I can tell your heart aches for the ones you have lost and you have expressed it in another heavenly Hafez-like poem. It was very touching and as always beautifully written.

Thank you for sharing such pure feelings

روز وصل دوستداران یاد باد

یاد باد آن روزگاران یاد باد

IRANdokht