جلوه های یک دل آرا

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
21-Apr-2009
 

تو میان دل چه دیدی که شدی چنین دل آرا؟

دل عالمی ببردی چه غریب و آشنا را.

من به آن فرشته خویی که به روز و شب نمودی

دل و دین و هوش دادم؛ و نجستمی دوا را.

نه به بلخ دیدم هرگز رخ ماه نقره سیما

نه ز کس شبی شُنودم که: "خورت شد از بخارا".

به درون سینه کاوم قمری که خلق جویند

به امید روی خوبش شِکُفند صد سما را

دل و دیده سوی خاور همه شب از آن بدوزم

که شعاع روی دلبر مگر آیدم خدا را.

خنک آن دمی که یاری به طریق مهروزی

پرده ها کُنَد به سویی؛ شنود دعای ما را.

عجب آن حکایت آمد که شنید چهریِ ما

که:"نه هر گرانفروشی شنود ندای ما را".

 

دوم اردیبهشت ماه 1388

اتاوا

 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

ماندای گرامی؛

Manoucher Avaznia


سپاس


Monda

منوچهر عزیز

Monda


عالی بود. ممنون. تندرست و شاد باشی.


Manoucher Avaznia

ژاله ی گرامی،

Manoucher Avaznia


سپاس.


Jaleho

manoucher jan,

by Jaleho on

Another gorgeous poem, thanks!


Manoucher Avaznia

ابی جان

Manoucher Avaznia


ما راه عشق پوییم با رندی و دلیری

بر ما گذار عاقل راه ضلال ما را

 


ebi amirhosseini

منوچهر جان

ebi amirhosseini


تا می‌توان گرفتن، ای دلبران به گردن

در دست و پا مریزید، خون حلال ما را

سپاس 

Ebi aka Haaji