عالمی هشیارتر

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
23-Apr-2009
 

ای که از من با منی نزدیکتر

سینه ام بشکاف و این دل را ببر

 

حالت تشویش ما آرام بخش

و به سامان آور این دیوانه سر

 

خاک من در آتش عشقی بسوز

تا که جاری گردد از آن جوی زر

 

ذره ها رو جانب جانان روند

خانه ی دلبر بود قصد سفر

 

هر دم از مهری دلی میرد به تن

جای آن قلبی بروید تازه تر

 

زاری هر کس ز هشیاری اوست

چشم خشکیده نگردد هیچ تر

 

عالم دل داده گی هشیاری است

هر که او دلداده تر هشیار تر

 

سوم اردیبهشت 1388

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
default

بيا بگير دستمو

نا هيد (not verified)


بيا بگير دستمو بزار رو دل تنگت
تا پاک کنم اشگاتو از چشاي قشنگت


default

to Agha Manuchehr, ba sepasse faravaan

by Seagull (not verified) on

او قافیه دار شعر و مانوس منم

در قصر غزل نشسته ‌ای دوست منم

نوری به دلم ز عشق او افکندند

ورنه تاریک جهان و محبوس منم


Manoucher Avaznia

شازده جان؛

Manoucher Avaznia


غم دوران که درون دل ما جایش بود

پیش پای نفست پاک و فراموش شدی


Shazde Asdola Mirza

Manoucher jaan: this one is top drawer! A Shahriar for you ;-)

by Shazde Asdola Mirza on

ای صبا با تو چه گفتند که پر جوش شدی  

چه شرابی به تو دادند که مدهوش شدی؟

   به چه دستی زدی آن ساز شبانگاهی را

که خود از رقت آن بیخود و بی هوش شدی؟


Manoucher Avaznia

اورنگ جان

Manoucher Avaznia


سپاس


Manoucher Avaznia

کبوتر دریایی گرامی؛

Manoucher Avaznia


اگرچه نوجوانی می کنم در باغ دنیا

درون سینه ام اما غم دیرینه ای هست

نه تنها من برم این خوش غم جانان به همراه

که در هر سینه ی دیگر از آن پیشینه ای هست


Orang Gholikhani

زاری هر کس ز هشیاری اوست

Orang Gholikhani


Very Wise and fluid thanks

Orang


default

friends,

by Seagull (not verified) on

منم غمخوار و از غم در دلم گنجینه ای هست"

در آن گنجینه رخسارش عیان، آئینه‌ای هست

سخن کم کن دلا پر شو ز غم آتش بی‌ افروز

که لیلی‌ دیدنش در شعله ها افسانه‌ای است
"


Manoucher Avaznia

Souri Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Thank you.


Souri

Bah bah! Speechless! So true

by Souri on

عالم دل داده گی هشیاری است

هر که او دلداده تر هشیار تر


Manoucher Avaznia

ابی آقا؛

Manoucher Avaznia


با اینهمه قصه ی جگرسوز که رفت

هرگز نتوان دید دل افگار مرا


ebi amirhosseini

منوچهر جان

ebi amirhosseini


 

 

شد یار و به غم ساخت گرفتار مرا

نگذاشت به درد دل افکار مرا

چون سوی چمن روم که از باد بهار

دل می‌ترقد چو غنچه، بی‌یار، مرا

 

 

Ebi aka Haaji