چم و خم کارزار

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
10-May-2009
 

 

ای خوشا آنان که جان دادند در راه نگار

راه و رسم مهرورزی وانهادند یادگار

گرچه هر دشت و دمن از خونشان غمگین دل است

مادر میهن بزاید همچوشان صدها هزار

شب-شهاب خونشان خود روشنای راه ها ست

تا تپد در سینه هامان یک دل امیدوار

ای که اندر سینه می داری دلی سرشار مهر

یاد آن آزاده سروان وطن را پاس دار

باورت ناید که از خون-خاک آن آزاده گان

سر برآرند ای بسا کوشنده گان بیشمار؟

بار دیگر دیده ی اندیشه بگشای و ببین

تا دگر چرخی زند این ژنده چرخ روزگار

تا که صبح و روشنایی بردمد بر بام ما 

مادرم ایران بداند چمّ و خمّ کارزار

 

هیجدهم اردیبهشت1388 

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Jaleho

Awe, I have missed this one!

by Jaleho on

And it was one of your better ones! Thanks Manoucher.


Manoucher Avaznia

کاپیتان جان؛

Manoucher Avaznia


سپاس


capt_ayhab

beautiful

by capt_ayhab on

Thanks Manoucher, beautiful. Brings tears to the eyes.

Regards

-YT


Manoucher Avaznia

مهرناز گرامی؛

Manoucher Avaznia


سپاس


MEHRNAZ SHAHABI

منوچهر عزیز، سپاس

MEHRNAZ SHAHABI


برای این همه مهر و امید و روشن بینی 


Manoucher Avaznia

شازده جان؛

Manoucher Avaznia


سپاس از لطف شما.


Manoucher Avaznia

ابی آقا سلام،

Manoucher Avaznia


سپاس از چکامه ات آقا.


Shazde Asdola Mirza

ایکه اندر سینه میداری دلی سرشار مهر

Shazde Asdola Mirza


Thanks Manoucher jaan for the inspiring poem. Hope, peace and prosperity be upon you, today and everyday.


ebi amirhosseini

منوچهر جان

ebi amirhosseini


شمع بر خاک شهیدان گر نباشد گو مباش

لاله در کوه بدخشان گر نباشد گو مباش

 ********************

چه ماتم است ندانم نهفته در دل خاک؟

که رخ به خون جگر شسته لاله می‌روید

Ebi aka Haaji