بارهای بسته

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
14-May-2009
 

جان به جان جان جان تا بسته ایم

از جمود خودپرستی رسته ایم.

تا به چهری باز گوییم این سخن

ای بسا زنجیرها بگسسته ایم.

نازم آن زیبای مطلق که درو

رهرو و راه و هدف را بسته ایم.

ای فلان، هان، از چه ترسانیّمان؟

ما چو حلّاجان ز صورت خسته ایم.

جان من، ای قبله ی جانان من،

ره نما؛ ما بارها را بسته ایم.

بی سبب بینی که در اوهام وعین

از همه جوینده گان برجسته ایم؟

در جهانِ بیخودانِ روی او

ما به خیل بیخودان پیوسته ایم؟ 

با جمال یک جمیل بیکران

در به روی بیشماران بسته ایم.

 

بیست و سوم اردیبهشت 1388

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

ابی آقا

Manoucher Avaznia


سپاس


ebi amirhosseini

منوچهر جان,با سلام دوباره....

ebi amirhosseini


الهی نامه :

حکایت حلّاج با پسر

 

Ebi aka Haaji


Manoucher Avaznia

درود بر مهما ن

Manoucher Avaznia


سپاس آقا


Mehman

درود

Mehman


درود بر استاد منوچهر و شعر زیبایش...


Manoucher Avaznia

کاپیتان جان درود؛

Manoucher Avaznia


سپاس.


capt_ayhab

خدمت بانو روستا

capt_ayhab


خدمت بانو روستا, با اجازه بزرگترها

 

شنو پندی زمن ای یار خوش کیش
به خون دل براید کار درویش

یقین می دان مجیب و مستجاب است
دعای سوختهء درویش دل ریش

چو ان سلطان بیچون رابدیدی
غنی گشتی رهیدی از کم و بیش

چو اسماعیل قربان شو در این عشق
ولی را بنده گر نیستی میش

چو پختی در هوای سمش تبریز
ازین خامان بیهوده میندیش

مولانا

 

-YT


capt_ayhab

حال کردم

capt_ayhab


منوچهر
طبق معمول زیبا و دل نشین.
سپاس گزارم

-YT


Manoucher Avaznia

سوری جان سلام؛

Manoucher Avaznia


گفتم این نوگل سوری چو بخندد به چمن

خاطر صد دل عاشق شده آزاد کند

 

 

بخند کاینک بهار است و زمان خنده ها

می رود تا بیکرانها رشته ی اندیشه ها 

 

شادباشی


Manoucher Avaznia

ابی آقا؛ سلام

Manoucher Avaznia


کجایی؟

 

چشم ما روشن شد از روی درخشان شما

ای شه و شهزاده گان یکسر به قربان شما

 

اجازه ما هم نزد شماست.  نگفتی این از کدام منظومه ی عطاراست.  من که تنها منطق الطیر را از نزدیک می شناسم.

 

قربانت


Manoucher Avaznia

البرز جان؛

Manoucher Avaznia


راست بالای من؛ ای یوسف کنعان بمتاب

ساقی خوش قدمی جانب زندان آمد.

 

سپاس


Manoucher Avaznia

مهرناز گرامی؛

Manoucher Avaznia


چهری؛ اندر این مصاف پر خطر

ای برادر، گرگ باران دیده ام


Manoucher Avaznia

ژاله جان؛

Manoucher Avaznia


ما چو کاهیم و کهن معشوق ما چون کهربا

چون به بند اوخوشیم، خود را معلق نکنیم


Manoucher Avaznia

ابرمرد جان؛

Manoucher Avaznia


ما که بزرگی ندیدیم.

 

سپاس


default

خودش است!

Anonywatch (not verified)


فرح روستا = سلطنت طلب = surprised


ebi amirhosseini

RE :Surprised!!!

by ebi amirhosseini on

چهری جان فرصت :

 ***************

 

پسر را گفت حلّاج نکوکار

بچیزی نفس را مشغول میدار

وگرنه او ترا معزول دارد

بصد ناکردنی مشغول دارد

که تو در ره نۀ مرد قوی ذات

که تنها دم توانی زد بمیقات

ترا تا نفس می‬ماند خیالی

بوَد در مولشش دایم کمالی

اگر این سگ زمانی سیر گردد

عجب اینست کاینجا شیر گردد

شکم چون سیر گردد یک زمانش

به غیبت گرسنه گردد زبانش

چو تیغی تیز بگشاید زبانی

بغیبت می‬کُشد خلق جهانی

بسی گرچه فرو گوئی بگوشش

 نیاری کرد یک ساعت خموشش

 

عطار 

 

 


alborz

بیت به بیت شیفته شدم!

alborz


ممنونم منوچهر جان.

البرز


MEHRNAZ SHAHABI

ژاله جان، دمت گرم!

MEHRNAZ SHAHABI


بد گوی تو آن باشد کز یار کند منعت       گر یار نکو باشد مشنو سخن بد گو


Jaleho

منوچهر و ایراندخت عزیز

Jaleho


 

 

جونم از حافظ براتون بگه:

 

 

گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

 

 


Abarmard

Surprised

by Abarmard on

A great poet says

 

جغد جنگی بنشسته است لب خانۀ من.

دهنی بگشوده است

بهر بلعیدن یکبارۀ کاشانۀ من.

 

 

 

 


default

Khomeini's poems in English ... how romantic!

by Surprised (not verified) on


Souri

Surprised: If you are Mrs Rusta....

by Souri on

Mrs Rusta: Please do not take this in consideration if you are not the anonymous "Surprised", Thanks.

Madame,

If you have differences of views with the Shah's opposent, please just stick to that subject and bring your arguments in those blogs regarding that subject.

Bringing the problem to the level of personal animosity and chasing people in every blog is not correct and would not buy you any credibility.

Hope you will understand my point and will restrain from profanity and personal attack, otherwise you will only damage your own image , and by the same token, the image of the people you are defending.

Respectfully,


Manoucher Avaznia

ایراندخت جان؛

Manoucher Avaznia


بگذارش که بگوید.  جوان است و جویای نام آمده.

قربانت


IRANdokht

RE: surprised

by IRANdokht on

Your information is just as half-@$$'ed as your unwelcomed intrusion. 

Get a life

IRANdokht


Manoucher Avaznia

ایراندخت عزیز؛

Manoucher Avaznia


سپاس


Manoucher Avaznia

مهرناز گرامی؛

Manoucher Avaznia


سپاس


default

Had no idea you guys could enjoy poems as well

by Surprised (not verified) on

well Khomeini or as you call him "Imam RAH" also became a poet toward the end of his life as well (based on what the government said in Iran back then) and wrote poems about lovers and wine!!! a big lol!

JJ do not delete


IRANdokht

منوچهر عزیز

IRANdokht


به به عجب شعر لطیف، موزون و زیبایی‌... you made my day

روز شما خوش و دلتون شاد

IRANdokht


MEHRNAZ SHAHABI

منوچهر جان

MEHRNAZ SHAHABI


به به، خیلی زیبا بود. دلم رو روشن کردید .  


Manoucher Avaznia

ژاله جان؛

Manoucher Avaznia


سپاس


Jaleho

Absolutely beautiful Manoucher jan jan jan

by Jaleho on

very nice!