شوکران شیرین شده

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
24-May-2009
 

ذره های روشن پنهان به خاک

رو به ماه آورده، روشن بین شده

سر زده از خاوران عاری ز لک

صبحگاهی گشته، رخ سیمین شده

چون غزل در قلب شورانگیز من

منطقی گردیده عقل آجین شده

عشق و عقلی چون در آمیزد به هم

جامه دیگر کرده، دیگر دین شده

گرچه از آشفته حالان بوده ام

از فراق مهر او مسکین شده

سیرت و جان جهان گم کرده و

راستی گم کرده، صورت بین شده

تا که رویت یافتم در آفتاب

در نبردی آمدم فرزین شده

با تمنایی به سویت تاختم

با عصای عشق پولادین شده

کی بجوید پیش تو شیر و عسل

شوکران زندگی شیرین شده

چون تپشهای دل بیدار من

با نواهای دل آهنگین شده

آفتابا؛ رخ نما تا ذره ها

بیکران خطی شوند آذین شده

 

سوم خرداد ماه 1388

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

ابی کرام؛

Manoucher Avaznia


با همه تاریکیِ دنیای دون

روزگارخوشدلی خواهد رسید

تا که این تاریکی از سر نگذرد،

کی رسد از راه یک صبح سپید؟

این ز حکمتها و روشن بینی است 

حافظم داده چنین این خوش نوید 

گفته او آن یوسف کنعان رسد

گرچه راهی رفته باشد بس بعید

هر کسی این عاقبت خواهد شنود

یا به چشم معرفت خواهد چشید

ای بسا خوش نکته ها در نکته ای ست

جان من؛ از کف منه نور امید 

 

سپاس


ebi amirhosseini

منوچهر جان,با سلام دوباره....

ebi amirhosseini


دل منه بر دنیا و اسباب او

زانکه از وی کس وفاداری ندید

کس عسل بی‌نیش از این دکان نخورد

کس رطب بی‌خار از این بستان نچید

 

حافظ 

Ebi aka Haaji