لب دوز

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
05-Jun-2009
 

پس کجا شد ماه شام افروز من؟

پس کجا شد نالۀ جانسوز من؟

همدم آهنگ قلب من کجا ست؟

پس کجا شد هور ظلمت سوز من؟

جانم از شوق طلب تا لب رسید

پس چه سان شد روشنای روز من؟

در فغان آمد دل بیتاب من

پس کجا شد دولت پیروز من؟

جان من در نغمه هایی بسته شد:

همنوای دیشب و امروز من

ای دل؛ از سرمای اسفند چون ژکی؟

می ندانی در ره است نوروز من؟

گرچه تاریک است رخ مشرق هنوز؛

می رسد هور جهان افروز من.

ای خنک آنگه که نور یک جمال

در سخن آید؛ شود لبدوز من

 

شازدهم خرداد 1388

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

ابی گرامی؛

Manoucher Avaznia


چیزی به جز سپاس به ذهنم نرسید.

 


Manoucher Avaznia

اورنگ عزیز

Manoucher Avaznia


سپاس


ebi amirhosseini

منوچهر جان

ebi amirhosseini


مگذر ای یار و درین واقعه مگذار مرا

چون شدم صید تو بر گیر و نگهدار مرا

اگرم زار کشی میکشی و بیزار مشو

زاریم بین و ازین بیش میازار مرا

چون در افتاده‌ام از پای و ندارم سر خویش

دست من گیر و دل خسته بدست آر مرا

بی گل روی تو بس خار که در پای منست

کیست کز پای برون آورد این خار مرا

 

Ebi aka Haaji


Orang Gholikhani

Nice

by Orang Gholikhani on

Thanks