نگاهی دیگر

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
07-Jun-2009
 

دیده ای بگشا و در ژرفا نگر

در ورای دهر و مافیها نگر

آنچه می جویی به کان این جهان

جمله را در سینه های ما نگر

جانِ خوش را سوختی در راه سود

خیز و در دنیای بی سودا نگر

چون نگه کردی ز بالاها به پست

با غنا در عالم زیبا نگر

چشم من هرگز غبار غم ندید

یک نفس زین دیدۀ بینا نگر

گفته بودندم کویراست ریگزار

تو گلستان بین و در گلها نگر

یار من پنهان به صدر سینه ها ست

چهری؛ از پیدا به ناپیدا نگر

 

شانزدهم خرداد ماه 1388

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

مهرناز گرامی؛

Manoucher Avaznia


سپاس برای مهربانی شما.


MEHRNAZ SHAHABI

منوچهر عزیز

MEHRNAZ SHAHABI


بسیار زیبا و با سپاس فراوان که به این سایت گرمی و روشنایی می دهید


Manoucher Avaznia

ابر مرد گرامی؛

Manoucher Avaznia


سپاس از لطف شما

 


Abarmard

Besiyar aali

by Abarmard on

Loved it. Thanks