تسخیر دلها

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
17-Jun-2009
 

نازنینا؛ کار ما بگذشته از تدبیرها.

نوجوانی کی بزاید از بطون پیرها؟

ما در این وادی چنان گرگی گرسنه می دویم.

این کجا فهمی کند اندیشه های سیرها؟

بامدادی آید و بختی خجسته؛ ای رفیق.

گرچه بر ما رفته است تاراج بس شبگیرها.

چون کتاب راه بازاست پیش روی ما کنون،

ما چه حظی می بریم از رونق تفسیرها؟

در هوای خواب آن زیبای عالم سرخوشیم.

کی دلی را می سپاریم در کف تعبیرها؟

ناخدای بحر ژرفیم و معانی صید ما،

ما کجا صیدی شویم در دام این نخجیرها؟

با دم گرمی توان تسخیر دلها کرد باز

فتح دلها کی توانند قبضۀ شمشیرها؟

 

بیست و هفتم خردادماه 1388

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

نوش آفرین عزیز؛

Manoucher Avaznia


سپاس از لطف شما.


Noosh Afarin

اقای عوض نیا گرامی،

Noosh Afarin


 


براوه، سروده ی بسیار زیبایست.

 

ایران احتیاج به شاه الله هان نوکر یا خر خمینی پرستان حزب الله ندارد.
«مرحم زخم  ایران و ایرانیان ازادی است»