روشنیٍ روز

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
06-Jul-2009
 

نفس صبح اگر آه جگرسوز من است،

خوش پیامی ز لب یار جوانروز من است.

گرمیِ اخترخاور که سرما شکن است

وامی از شعشعۀ مشرق و نوروز من است.

جلوه ی روی وی ار چهره نماید به فلق

مایۀ راحتی روح و دهان دوز من است.

آن شب تیره که استاره-نشان از رخ اوست

والّه اندر نگهی روشنیِ روز من است.

آن که مستی دهد از گوشۀ چشمی به جهان

ساقی کون و مکان هور دلافروز من است.

شهد یک قند مکرر که چکد از قلمم

هدیه ای از قِبَل خدمت دیروز من است.

چهری؛ این عطر بهارینۀ شعرِ تو ز چیست؟

ترسم از رایحۀ طالع پیروز من است.

 

شانزدهم تیرماه 1388

اتاوا 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Orang Gholikhani

مرسی

Orang Gholikhani


 باورم پی عشق یار است

شعر تو حامی امروز من است 

اورنگ


MEHRNAZ SHAHABI

منوچهر عزیز

MEHRNAZ SHAHABI 

 قلب سایت اینجاست

درود بر شما

مهرناز