سعادتمند

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
25-Sep-2009
 

منم آن مست غزلخوان که چو دل می بندم

ز جهانی به تماشای رخی خرسندم.

نه ز بیماری این دل نفسی دلگیرم

بل، چو دیوانه به قانون شفا می خندم.

نه به دستور یکی مرغ سخندان شده ام

نه به فرمان دگر لب ز سخن می بندم.

تا به همسایگیِ حبل وریدی بوزم

خبرم هیچ نباشد ز کس و پیوندم.

زان شکر کز قلم یار کرامم دادند

صد دل شیفته از جان گرامی کندم.

جان بیفشان و دم از سود و زیان هیچ مزن

نادی عشق نگوید چه سخاوتمندم.

از همان لحظه که در دام بلا شد چهری

ماه و خورشید گواهند سعادتمندم.

وزیدن : دویدن ؛ واژۀ کرمانجی، کردی

چهارم مهرماه 1388

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Souri

Thank you, Manouchehr jan

by Souri on

Told you I am a bisavad :) and more even when it comes to Koran.

I have to read more!

Thanks a lot and have a good one.


Manoucher Avaznia

سوری گرامی؛

Manoucher Avaznia


درقرآن دو آیه هست؛ اگر اشتباه نکنم در سورۀ بقره، بدین مضمون که: به بندگان من بگو مرا بخوانند. من آنها را می شنوم.  آیۀ دیگر می گوید من از رگ گردن؛ حبل الورید؛ هم به ایشان نزدیکترم.

به نحوی اشاره به این مفهوم کرده ام.

 

سپاس 


Souri

عالی‌!

Souri


احسنت منوچهر جان، چقدر شیوا و رسا گفتی‌. ممنون.

این شعر زیبات هم در روال همون یکیه که میگه:

بهل این عرصۀ پرجاذبۀ نان دگران را باشد

خاکزادیم و غم خوی حبیبان داریم

و عطایای قلم

 

من که عاشق تمامی‌ این شعر شدم ولی‌ باز هم دو خطی‌ که بسیار دلنشین من بود اینهاست:

جان بیفشان و دم از سود و زیان هیچ مزن

نادی عشق نگوید چه سخاوتمندم,

ولی‌ معنی‌ این یک خط یک کم واسم ثقیل بود، سواد ما هم نم کشیده دیگه چکار کنیم:

"تا به همسایگیِ حبل وریدی بوزم"

:) 
کن یو ترنسلیت ایت پلیز

 


Orang Gholikhani

Nice

by Orang Gholikhani on

Hamisheh Saadat mand bashi

Orang


kharmagas

Irandokht

by kharmagas on

Those two lines were my favorite too, in my case because I understood them more than the other lines.

#best regards


IRANdokht

Bravo!

by IRANdokht on

نه به دستور یکی مرغ سخندان شده ام

نه به فرمان دگر لب ز سخن می بندم.

That's integrity my friend

This poem is definitely one of your best!  Loved it and thank you

IRANdokht


persian westender

Beautiful poem!

by persian westender on

Thanks for sharing.

 

 


Jaleho

Nice one Manoucher jan!

by Jaleho on

Thanks. Spring and Fall seem to inspire you in particular, ha? No wait, winter too! Or maybe....just like everyone else you take some vacation in the summer? I know Fall makes me appreciate beauty more than other times, that's a second best option to actual creativity.