مرغ ناهنگام

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
26-Sep-2009
 

باده ای جویم که شوید تلخی ایام را

یا به خویش آرد دمی زر-تشنگان خام را.

گور قدرت کو نماید جلوه هایی دلفریب

بی گمان تا گور با خود می برد بهرام را.

آه درویشانه ار یاری نماید از خفا،

در فسانه می نشاند خسرو و اَرشام را.

چون چراغ مهر ماهی در درون افروختم

بین چه سان آتش زدم هم دانه و هم دام را.

کی از اعجاز محبت نکته این دانستمی

کو به درمان آورد صد توده از آلام را؟

دوش گفتم پیک پیغامش چو دیدم دل-پریش:

"ما به آرام آوریم هر قلب ناآرام را".

وه چه رام حال ما گردیده نفس پیلتن

کو به زیر آورده ای بس گرد شیراندام را.

چهری ازحال غزل گویان پیشین یاد گیر

کس نخواند خوش-سخن یک مرغ ناهنگام را.

 

پنجم مهرماه 1388

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Shazde Asdola Mirza

نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست

Shazde Asdola Mirza


 

شراب آتشین ‌خواهم که مردافکن بود زورش

که تا یک دم بیاسایم ز گیتی و شر و شورش

سماط دهر دون پرور ندارد شهد آسایش

مذاق حرص و آز ای دل بشو از تلخ و از شورش

بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن

به لعب زهره چنگی و مریخ سلحشورش

کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار

که من پیمودم این صحرا، نه بهرام است و نه گورش

بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم

به شرط آن که ننمایی به کج طبعان دل کورش

نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست

سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش

کمان ابروی جانان نمی‌پیچد سر از حافظ

ولیکن خنده می‌آید بدین بازوی بی زورش


Souri

So powerful!

by Souri on

: Very meaningful poem, I loved this

کس نخواند خوش-سخن یک مرغ ناهنگام را. 


ebi amirhosseini

منوچهر جان,با سلام دوباره....

ebi amirhosseini


"شرنگ" زندگی را دیری است که  سر کشیده ایم و هنوز تلخی آن را حس میکنیم.

بسیار زیبا چون همیشه.

سپاس

Ebi aka Haaji