کوچ مستانه

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
02-Oct-2009
 

بنگر عزیز دل
کاین رود زندگی
در پیچ دره ها
مستانه می رود.
بشنو کنون که او
آوازه خوان و شاد
تا یک قرار رام
جانانه می رود.
شوری چنین که دید
کز پست خاک تا
یک اوج بی نیاز
دیوانه می رود؟
شوقی چنین که خواند
در روز و با چراغ
تا عمق سینه ها
دزدانه می رود؟
بار دگر ببین
بی باک و بس دلیر
جویای روی شمع
پروانه می رود.
آمد شب و دلم
بی خویش و آشنا
در جستجوی یک
میخانه می رود.
آنکو که باده خواست
عاری ز رنگ و ننگ
از اشتیاق یک
پیمانه می رود.
هر کو که گنج خواست
ازروی اضطرار
راهی دراز تا
ویرانه می رود.
با ما بیا رفیق
کاین خیل رهروان
تا حضرت بتی
جانانه می رود.
زین عشق پر فروغ
پنهان و آشکار
از دل به هر زبان
افسانه می رود.
سیرش نگر که از
ژرفای بحر دور
تا گردن نگار
دردانه می رود.
بر موج و در کویر
سالک ببین چه سان
بی آب و توشه و
بی دانه می رود.
هر کو که یار خواست
از بند خود گسست
فارغ ز خویش و از
بیگانه می رود.
چهری فغان مکن
هر نفس گم شده
بی تاب و یک نفس
تا خانه می رود. یازدهم مهر 1388
اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
ebi amirhosseini

I disagree with both Irandokht & Abarmard..

by ebi amirhosseini on

This poem is "ham mozoon o ham delneshin o ham rooh navaaz".

Lol.

cheers

Ebi aka Haaji


Jaleho

Beautiful again Manoucher jan!

by Jaleho on

Your poem enhanced the beauty of the New Englad Fall that I am enjoying , as I drink my coffee and read your valuable contributions as ususal. The title was lovely too!

Thanks for making our days more pleasant.


Orang Gholikhani

nice poem

by Orang Gholikhani on

Thanks


Manoucher Avaznia

دوستان ارجمند؛

Manoucher Avaznia


یاران من سخن

ازسینه ام چو خاست

تا سینۀ شما

رندانه می رود.

 

سی آن ستاره گان

کافتاده اند دلیر

دودم بر آسمان

روزانه می رود.

 

وامدار مهر سرشار شما

 

سپاس


IRANdokht

LOL yeki talabet

by IRANdokht on

that was good Abarmard! I saw it in the "recent comments" list and ran over here to see what I had said that you wouldn't agree with!  yeki talabet

Nice new picture too. You look younger in this one.  ;-)

IRANdokht


Abarmard

I disagree with Irandokht

by Abarmard on

I think the poem was mozoon va delneshin ;)


ebi amirhosseini

منوچهر جان

ebi amirhosseini


هر کو که یار خواست

از بند خود گسست

 Sepaas

Ebi aka Haaji


Souri

No, not Homay or Ostaad

by Souri on

Manouchehr will sing it himself :)

He will give us a Sufi dance too.........

More power to you Manoucherh jan


Reza Hiwa

آقا منوچهر جان

Reza Hiwa


من هم مثل ایراندخت خانم رأی می‌ دهم! لذتی بود خوندنتون.


IRANdokht

Manoucher jan

by IRANdokht on

What a poem! Mozoon va delneshin...  It sounds like something Homay or even Ostad Shajarian should sing.

Thank you for sharing your fantastic collection of poems. You are definitely a master!

IRANdokht