دلربایی

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
02-Dec-2009
 

خانه ام تاریک و دنیا زمهریری مست،

شاخه های تن برهنه میزبان بارش دیوانه وار برف،

سخن می آیدم یک بار دیگر از زبان باد.

 

کلبۀ اندیشه ام اما جهانی روشن است و گرم.

موج فکرم یک جهان را زیر پا دارد.

کنه ناپیدای هر بیغوله را می کاود امشب ژرف.

دلربایی می کند این خامۀ طناز دیگر بار.

داستان می داردم از شامگه تا بام.

 

با خودم اندیشه می کردم

خسی در دامن البرز راه اوج می جوید

ورا یک آرمان کهنه زنجیر است.

 

با خود او آرام می گوید:

صخرۀ یک آرزویم مانده بر پا از زمانی دور.

راه خود می پویم اما

کوه بینالود ما را بیمی از قهر زمستان نیست.

شمع جانم هم نفس خوش می کشد در باد و در بوران.

هنوزم تا بدان وادی رهی پر پیچ در پیش است.

 

گوش من از گیرودار گفتگو با باد میخواند:

هلا هنگامۀ کوچ است.

عزم ره می باید و یک طیلسان کهنۀ درویش.

 

سیزدهم آذرماه 1388

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

سوری جان؛

Manoucher Avaznia


نظر لطف شما بی پایان است.

 

سپاس


Manoucher Avaznia

عاقلان دیوانه

Manoucher Avaznia


عاقلان دیوانه خوانندم شگفتا مهرشان

در درون سینۀ دیوانۀ من مانده است

 

سپاس


Souri

کلبۀ اندیشه ام اما جهانی روشن است و گرم. موج فکرم.....

Souri


I loved this part.........

Very beautiful poem.

Thank you my dear friend.

 


divaneh

well done

by divaneh on

Very good poem.


Manoucher Avaznia

آقای سعادت گرامی؛

Manoucher Avaznia


نظر لطف شماست.  سپاس از مهربانی شما.


M. Saadat Noury

Good Lines

by M. Saadat Noury on

It is a thoughtful poem; those are very good lines.


Manoucher Avaznia

مهرناز عزیز؛

Manoucher Avaznia


مهربانی کردی.

درودی گرم از ما هم

نثار مهربانان باد.

گرمی و شور و امید

توشۀ راه تو نیز.


MEHRNAZ SHAHABI

با سلامی گرم

MEHRNAZ SHAHABI


منوچهر جان، درود بر شما. خیلی زیبا است.

سپاس

مهرناز