در حضرت نگار

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
05-Jun-2008
 

خوش می پرستمت در معبد ونوس

در پیشگاه عقل، با آه و درد و بوس

در خلوتی تمام، در حضرت نگار

پنهان ز چشمها، بی بانگ سنج و کوس

بعد از نشست خور، پیش از طلوع صبح

وانگه که بشنوم هنگامۀ خروس.

در مجمع ملل خوانم ترا بلند

فرقی نمی کند بلغار وترک و روس

پیش از زمان آن از در فرا رسد

غارت کند دلم بیداد صد فسوس.

چهری؛ مگر ترا عشقی به ره کشد

ور نه چه خیزد از یک چوب آبنوس.

 

پنجم ژانویه 2005
اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
IRANdokht

a whole $5 wine??

by IRANdokht on

fekr kardi sareh ganj neshastam man?!!

:0)

IRANdokht


Abarmard

I'll bring the wine

by Abarmard on

Since I don't trust either of you providing a nice wine ;) Yeh sharab e panj dollari migirin mirizin to yeh botriyeh sad dollari, fardaash sar dard....shookhi boodaa jeddi nagirin :)

IRANdokht

I agree ...

by IRANdokht on

You both bring your poems!

oh you can also bring the wine...

:0)

another very nice poem (again)

IRANdokht


Abarmard

Nice

by Abarmard on

As always I think would be great to have a wine party and enjoy your poems. You should think about publishing them.