پیمان وفا

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
26-Sep-2010
 

آتش مهر که بر باد دهد بنیادم؛

بود آیا که ازین غصه کند آزادم؟

استخوان سودم و کس حل معما ننمود

که دل آزرده چرا در کشش اضدادم؟

من که از گرمی دَمهای ملائک خوردم؛

ز چه رو در قفس خاک فرود افتادم؟

جان شیرین مرا کشتۀ عشقی دیدند

همه گفتند که در جایگه فرهادم.

دل من آینه گردان نگار از آن شد

که به پیمان وفا مادر گیتی زادم 

ماه مهر است دلا؛ گرچه که زادم در آن؛

مهر می گفت که در سینه بود خردادم

چهری ار درک معمای دل ما ننمود

گو تو خوش باش که خود خیره بود میلادم

راه دوریست که تا مقصد مقصود بماند

تا به درگاه خدا زین برود فریادم

 

پنجم مهرماه 1389 اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

سوری عزیز

Manoucher Avaznia


سپاس از نظر لطف شما. 


Manoucher Avaznia

مهربان هم

Manoucher Avaznia


مهربان هم مهربانی در طبق بگذاشت؛ همراهان

 

سپاس از ابراز لطف شما

 

زادروز من و باران و شقایق؛ یاران

بیش و کم یکسان است. 

 


Manoucher Avaznia

ماندگار عزیز؛

Manoucher Avaznia


شرمسار مهربانیّ شما چهری

 

تا گاهی دیگر و درودی نو 


Manoucher Avaznia

شراب سرخ

Manoucher Avaznia


شراب سرخ ؛ پاییز است و گاه مهربانیها

 

تلاش خواهم کرد بیشتر خدمت برسم.

با سپاس


Souri

Beautiful poem

by Souri on

And...Happy Birth Month :)

May all your wishes come true!


Mehrban

Happy birthday Mr. Avaznia

by Mehrban on

*


Mehman

شاهکار!

Mehman


اوستادا، این یکی از بهترین اشعاری است که تا بحال از شما خوانده ام! روحی فداک!


Red Wine

...

by Red Wine on

مدتی‌ بود که شعری از حضرت عالی‌ نمیخواندیم،فرخنده روزیست که دوباره زیارت شما نصیبمان شد...

زیبا سرودید... سپاسگزاریم.