آواز یک آغاز

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
03-Nov-2010
 

در جوانی دیده در راه غریبی آشنا بودم

که شاید مژدۀ بیداریِ یک بامداد پرنیانی آورد از راه

همره روییدن یکصد گل امید.

 

سالَم از پنجاه و اندی درگذشت و دیده اما همچنان در انتظار تکسواری کو خبر از آشنایی آورد پیوسته در راه است:

مژدۀ باران؛ تکصدای نی ز کوهستان؛ آرزوهای شکفته در خزان عمر.

می رسد از راه آیا آن رسولی کز نفسهایش گل امید می خندد به آسانی؟

سرسرا و بارگاهش در کدام اقلیم خوشبخت است؟

 

این شب گستاخ آیا دامن از این مزرع و کهسار خواهد چید؟

آسمان را عرصه ای گستردتر از حوزۀ اندیشه خواهم یافت؟

 

جوانی پیر در من زاده است آیا؟

و یا پیر جوانی می دهد آواز یک آغاز؟

یا که هزیانی ز خاطر برده ام مفهوم هر آغاز و هر انجام؟

 

سالم : سن و سال من 

سیزدهم آبان ماه 1389

اتاوا 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

مهمان

Manoucher Avaznia


مهمان عزیز

سپاس از مهربانی شما.


Mehman

لذت بردیم

Mehman


اوستادا!

از نثر شاعرانۀ شما بهره بردیم...

سپاس


Manoucher Avaznia

فرهمند گرامی؛

Manoucher Avaznia


مقصود ایده آل کسی است که خبر خوش روزی روشن آورد.  در اینجا بیشتر آرزویی ست که کودکی و سالخوردگی ام را به یکدیگر پیوند داده است و آن آرزوی صلا دهندۀ روزی نو به مفهوم اسلامی-زرتشتی آن است.

 

با سپاس


Manoucher Avaznia

شرابی باید اما

Manoucher Avaznia


شرابی باید اما سرخ و مردانداز

از رَزستانی کزان یار قریبی می دهد آواز:

هلا پیران این خم کرده پشت آسمان اکنون

بپا خیزید تا نوجوانی را کنیم آغاز


iamfine

I don't have the Farsi font

by iamfine on

I don't have access to the Farsi font. Otherwise, would respond in Farsi.

My understanding of what you wrote is "you found someone at old age and are in love ", Am I right?


Red Wine

...

by Red Wine on

عجب می‌طلبد که حال با شما شرابی خوریم و به اشعار زیبای شما گوش فرا دهیم،این سفره سرد و بیرنگ ما را با وجودتان آفتابی و بهاری سازید.

دستتان درد نکند.

دعاگوی حضرت عالی‌ همیشه هستیم.