قدوم سروش

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
05-Nov-2010
 

شرابی باید آنسان کز فروغش جان به جوش آید

چو زیرک زان زند جامی ز ساقی بانگ نوش آید

من از آن جلوه های خوش که یارم کرده دانستم

که چون در دامش افتد دل جهانی در خروش آید

چو دیو از سینه بگریزد, تو خیز و شادمانی کن

که اهریمن چو بیرون شد بجایش خوش سروش آید

نگفتم تا ازین وادی گریزد زمهریر دی

ز مهر مهر فروردین بیابان سبزپوش آید؟

صدای الرحیل کوچ و زنگ لحظۀ فرقت

ز نایی آشنا هر دم چو نجوایی به گوش آید

بیامیزد دغلکاری خزف با گوهر ای فریاد

خدایا باشدم روزی ز ره گوهرفروش آید؟

چرا هشیار می پیچد ز مجنون زمان: چهری

چو بانگی گفته اش پنهان: چو ما گردد به هوش آید؟

 

مهر مهر : مهربانی خورشید

چهاردهم آبان 1389

آتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

ز چشم نرگس ار

Manoucher Avaznia


ز چشم نرگس ار بلبل بیاموزد نظربازی

به راه و رسم شیدایان به گلشن لب خموش آید


Manoucher Avaznia

دوستان گرامی؛

Manoucher Avaznia


سپاس از مهر روح انگیزتان.

تقصیر شراب سرخ است.  در بلاگ پیش مرقوم فرموده بود هوس شراب دارد و انگیزه ای داد که حاصلش پیش روی شماست.  اگر ارزشی دارد مرهون ایشان است که دست از سر آدمی مانند من بر نمی دارد.  بی گمان کاستیهایش از بالای ناراست خامۀ بنده سرچشمه می گیرند.  بر من ببخشایید که نتوانستم پیش از این پاسخی بگویم در خور. 

 

با سپاس


ebi amirhosseini

Manouchehr ja'n

by ebi amirhosseini on

 

 هر آنکس عاشق است از جان نترسد

یقین از بند و از زندان نترسد

دل عاشق بود گرگ گرسنه

که گرگ از هی هی چوپان نترسد

 

 Sepaaaaaas

 

 

 

Ebi aka Haaji


Souri

Mehman ?

by Souri on

baz ke dobareh dari shloog bazi dar miari?

Who said this is not a Shah-kar?

Of course it is.

Every body here, agrees!

Thanks Manouchehr jon.


Mehman

شاهکار!

Mehman


شرابی باید آنسان کز فروغش جان به جوش آید

چو زیرک زان زند جامی ز ساقی بانگ نوش آید

من از آن جلوه های خوش که یارم کرده دانستم

که چون در دامش افتد دل جهانی در خروش آید

چو دیو از سینه بگریزد, تو خیز و شادمانی کن

که اهریمن چو بیرون شد بجایش خوش سروش آید

 

 .

آیا ابیات بالا به جز شاهکار چیز دیگریست؟ اگر اشتباه می کنم صاحب نظران نظر دهند!

 

 


Red Wine

...

by Red Wine on

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست

 از سَرِ عصرْ تا به حالْ، با دوستی‌ نشسته ایم و گاهی‌ تَکْ لبی شرابْ تَرْ می‌کنیم و تار و سَنتور می‌زَنیم، تا این شعر شما را خواندیم،دوست ما این بیت را خواند و تا به اِدامه ...

خدا آدم را خانه نِشین کُند اما دِلگیر نکند که بد دَردیست.

اَمان،اَمان و صد اَمان از دست دنیا فانی و آدمهایَش !

دستِ شما را میفِشاریم...

شرابِ قرمز.

پاریس


Manoucher Avaznia

تمنای دل ققنس

Manoucher Avaznia


تمنای دل ققنس شد آن آتش که جان سوزد

چو از خاکسترش داند جوانی سخت-کوش آید


Mehman

عالی!

Mehman


یکی از بهترین اشعاری که تا بحال از جناب عالی خوانده ام، استاد.


Shazde Asdola Mirza

زیبا‌ترین شعر ایرانیان . کام شما شیرین باد

Shazde Asdola Mirza


 

بهار آن است که جان را تازه میدارد

خزان هم با بهار مهر تو زیباست