نیک اختر

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
28-Nov-2010
 

چشم ما تا روشن از نور جمال دلبر است

جایگاه ما ز جاه ماه و خور والاتر است.

گوی نیکی ار ربوده خور ز نیکو اختران

آن که نوشیده می ناب از لبش نیک اختر است.

گفته بودندم که در تالاب جز مردار نیست

دیدۀ تحقیق دیدم مأمن تیلوفر است.

ملک ایران یاد باد و مردم پرهمتش

کز خراسان تا سپاهان شعر و دانشپرور است.

گرچه دور افتاده ایم از او ولی فرهنگ وی

بر سر ما در تمام گیتی همچون افسر است.

بخردا؛ از من چه می پرسی که عقلت را چه خورد؟

عالم دیوانگی را گفتمانی دیگر است.

چهریا, ار شه بلافد از سپاه و گنج خویش

تا نبرده بهره ایی از گلعذاری ابتر است.

 

هفتم آذرماه 1389

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

سوری عزیز

Manoucher Avaznia


سپاس


Souri

Very nice dear Manoucher

by Souri on

Very patriotic and beautiful poem. Thanks for having shared it with us.