واژۀ جادو

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
27-Dec-2010
 

دیشبم با دل شوریده غم روی تو بود

هر دمش یادی از آن سلسلۀ موی تو بود

آنچه در سینۀ ما تیغ محبت کوبید

ماه سیمین اثر تیغۀ ابروی تو بود

تا که از روزنۀ عشق نظر افکندیم

کوه و افلاک چو ما جمله دعاگوی تو بود

ماه خورشیدوش ما که جهان افسون بود

بندی بیخبر پیچش گیسوی تو بود

آن فریبنده که آورد به بستان بازم

بیگمان نفخه ای از رایحۀ بوی تو بود

آنچه دیدیم درین دایره رو سوی تو داشت

هر کجا رفت دلی همره و همسوی تو بود

عافیت جوی جهان کو بجز از خویش ندید

می ندانست که چون غلغله در کوی تو بود

چهری ار خرده شغالی بشکوهید از تو

سببش صدق دل و واژۀ جادوی تو بود

 

ششم دیماه 1389

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

ژاله عزیز؛

Manoucher Avaznia


چشم ما روشن به دیدار شما

 

لطف کردی.

 

شد اگر از دم حافظ متبرک سخنم

مقتدای قلمم مهر درونجوی تو بود

 

سپاس


Jaleho

منوچهر عزیز و شیرین قلم،

Jaleho


خوشحالم که سری به این سایت زدم چون مثل اینکه این زمستان برای ظرافت شعری شما مانند بهاری زودرس و پر برکت، گلستان آفرین بوده! عجب شعر‌هایی‌ این چند وقته گفته اید، آفرین بر شما! در این آخری که دیگر خیلی‌ حافظ بازی‌ کردید  :-)

 

امیدوارم که سال نو میلادی برایتان سالی‌ خوش و پر برکت باشد و ما بتوانیم همچنان از ذوق خوش شما بهره‌مند شویم.

 


Manoucher Avaznia

اگرم طبع روانی

Manoucher Avaznia


اگرم طبع روانی به مددکاری خاست

اثری از سخن و مقصد نیکوی تو بود


Souri

Besiar ziba..........

by Souri on

One beautiful and very sensual poem.

Thank for sharing dear Manoucher.

I wish you a very happy New Year, full of joy and success.

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!


Orang Gholikhani

beautifull

by Orang Gholikhani on

Manouchehr jan,

Kheili ravan va ziba bood.

Merci.

Orang