سودای بیماری

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
27-Jan-2011
 

گفتم ار جادوی چشمانت مددکاری کند,

دولت دنیا و دین با ما وفاداری کند.

شور و حال و همت برخورده بختان جهان

با من آشفته دل باشد که همیاری کند.

آن که چشم عالمی بر خویش دارد, بیگمان

قرب و سوز و دوری ما را خریداری کند.

چشمۀ طبعم فروخشکیده؛ یا رب همتی

تا که ابر دیدگانم از کرم کاری کند.

گفتمش: "دل؛ درد بیماری نجوید عاقلی"

تا به هوش آید دمی؛ از کرده زنهاری کند.

گفت: "ما مشتاق دردیم؛ دور باد از ما دوا

زیرک راه هدا سودای بیماری کند".  

چهری ما کز رخی دیوانه گشت و نعره زن

لاف حکمت می زند؛ دعوی هشیاری کند.

 

ششم بهمنماه 1389

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

طالع ات فرخنده

Manoucher Avaznia


طالع ات فرخنده بادا نفس وصلتجوی من

کهربایت آنچه را فرخنده پنداری کند


Manoucher Avaznia

غم مخور ای یار

Manoucher Avaznia


غم مخور ای یار غار و همره راه دراز

کان خدای همنشین از ما نگهداری کند

 

این بیت اشارتی ست به داستان هجرت حضرت رسول و پناه بردن ایشان به همراه ابوبکر در غاری از تعقیب مکیان و فرمودن ایشان ابوبکر را که مهراس که خدا با ماست.


Anahid Hojjati

Great poem Mr. Avaznia

by Anahid Hojjati on

I liked your poem very much. thanks for sharing.


Manoucher Avaznia

آتش آن باشد که

Manoucher Avaznia


آتش آن باشد که خوش خاموش سوزد در درون

ورنه آه از شعله هر رسوای بازاری کند


Manoucher Avaznia

باورت ناید که

Manoucher Avaznia


باورت ناید که در فرهنگ بی پایان مهر

آنکه زخمی می زند هم خود پرستاری کند؟

ای دل شوریده با خود شاد باش از روی صدق

هر ریاگر بی گمان بر خود ستمکاری کند


Souri

Very beautiful poem

by Souri on

Manouchehr jon,

That one was splendid. The battle of the heart and the mind, has always been one of the most hard struggles of the human being, maybe the oldest one!

Thanks for this great poem.


Orang Gholikhani

Bravo Manochehr jan

by Orang Gholikhani on

Beautiful poem something such as best of Hafez ones.

Thanks

Orang