حرمت لاله

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
20-Mar-2011
 

دلا؛ سرود زمانه زیر و بم دارد

که نوش و نیش و زهر و شکر بسا بهم دارد

شنیده ای نصیحت یزدان که: پنجۀ تغییر

سحر به خنده آردت, ار شبت دژم دارد؟

هر آن دلی که بستۀ زنجیر مهر ماهم شد

ز سیل خرد و درشت زمان کمینه غم دارد

طریق مسلک مهریّ و صحبت دلدار

نه کم ز دولت نوشین روان و جم دارد

چو گام گذارد به بیابان نسیم نوروزی

به خدمتش همه جا سبزه در قدم دارد

بخوان به حرمت لاله که سحر فروردین

هزار هزار نقش بهارینه در قلم دارد

خوش آن دلی که به گاه شکفتن گلبن

حضور خلوت جانانه مغتنم دارد

از آن چکامۀ چهری امیدباران شد

که خوش اثر از پرتو سپیده دم دارد

 

بیست و نهم اسفندماه 1389

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

گلی گزین به

Manoucher Avaznia


گلی گزین به گلستان به ماه فروردین

به سان بلبل شیدا که گل صنم دارد


Anahid Hojjati

thanks Mr. Avaznia for the explanation.

by Anahid Hojjati on

.


Manoucher Avaznia

سپاس از مهربانی دوستان

Manoucher Avaznia


ز غبن جلوۀ سوری بر آستان چمن

سرای دیدۀ نرگس ز ژاله نم دارد

 

مراد از واژۀ "کمینه" معنای"کمترین" است بدان مفهوم که آنکه در دام مهر یارم شده است از حوادث ریز و درشت زمان پروایی ندارد.

 

با سپاس


Anahid Hojjati

Beautiful poem, thanks

by Anahid Hojjati on

Your second line is not a good fit for your poem and damages its flow. You may want to change it. It has to be shorter in order to fit the rest of the poem. Also in this line

 ز سیل خرد و درشت زمان کمینه غم دارد

did you really mean

 کمینه

or

کمینِ

 


Jaleho

منوچهر جان، نوروزتان مبارک

Jaleho


 

بر خاکیان جمال بهاران خجسته است

بر ماهیان تپیدن دریا مبارک است

دل‌ را مجال نیست که از ذوق دم زند

نوروزتان مبارک


Soosan Khanoom

Thanks for sharing your poem with us

by Soosan Khanoom on


 

بخوان به حرمت لاله که سحر فروردین

هزار هزار نقش بهارینه در قلم دارد  


Souri

Nowrouz at Pirouz, Manouchehr jan

by Souri on

Very beautiful poem, like always!

Thanks for sharing this with us, in the beginning of this new year. I wish happiness and freedom for all the Iranians around the world!


Orang Gholikhani

خیلی زیبا

Orang Gholikhani


منوچهر جان

چکامه شما راهی به دل ما دارد

سال نو را تبریک میگویم

قربانت

اورنگ