پرهیز قلم

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
25-Sep-2011
 

بود آیا که ازین لجه دری بگشایند
رنگ زنگار دل خفتۀ ما بزدایند؟

موج دریا و دم رحمت باران آرند
حال آشفتۀ ما را ز گنه پالایند

جلوه ای از رخ شیرین سحر وام کنند
نفسی در رخ آیینۀ ما بنمایند

طرۀ سلسله داران به نشانی آرند
به کمند سرزلفی دل ما بربایند

خنک آن دم که نوک خامه و آواز هزار
مهر ماهی و رخ غنچه گلی بستایند

یارب این قوم مذبذب که بجز سود نجست
چه سبک دامن پرهیز قلم آلایند

چهری هشدار جهانجویی و خودخواهی و آز
کوه ایمان و شکیبایی دل می سایند

سوم مهرماه 1390

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
ahang1001

بسیار زیبا

ahang1001


بسیار زیبا بود...لذت بردم