یاد خراسان

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
08-Nov-2011
 

همرهان؛ زنجیریی فکری پریشانم هنوز

با همه آزادگی در قید زندانم هنوز

با زبانی بسته اما بر فراز کوهسار

از دهان جویباران نغمه می خوانم هنوز

موج و اقیانوس در پیش اند و من با زورقی

در دل گردابها بی وقفه می رانم هنوز

گفته اندم روز خوش با خنده می آید, دریغ

از غم هجری کهن در آه و افغانم هنوز

ساغرم پر خون دل گشت و بهار عمر رفت

بر امید معجز داروی ایمانم هنوز

با گروه مهرورزان بازگویید این سخن

با همه آزردگی با مهرورزانم هنوز

هان که گفتی نام میهن را زنظم خود زدای؛

صبح و شب در دل رود یاد خراسانم هنوز

آفتابم بر لب بام ار رسید, ما را چه غم

می درخشد جاودان خورشید ایرانم هنوز

تا بپیوندم به دریای قرار وصل یار

از ستیغ قله ها تا یم شتابانم هنوز

آفتابا؛ خیز و بر دنیای چهری کن نگاه

کو بماندست در امید مهر رخشانم هنوز

 

هفدهم آبان 1390

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

پس بجویید

Manoucher Avaznia


پس بجویید مرا

لابلای سخن خاطره ای

یا در انفاس گل بیغش یاس

یا خلوص خودی خاص نماز. 

از شما پنهانم

قدمی چند به خاکستریی گنگ پگاه

یا پس پردۀ حافظ که حقیقت بنهفت.

پس بیابید مرا

در همین نزدیکی

پیش پای گلها

پیش محراب خدایی آگاه.

بی گمان, می شنوم خواهش بی حد شما.


Manoucher Avaznia

از سمنگانم بلی,

Manoucher Avaznia


از سمنگانم بلی, یادش گرامی باد و خوش

چون که می آرد به خاطر پور دستانم هنوز

ما فدا کردیم بی شک شیرمردان را بسی

زین سبب جاوید شد فرهنگ ایرانم هنوز


Manoucher Avaznia

سوری و اورنگ عزیز؛

Manoucher Avaznia


گرچه دورستم ز میهن, می رسد هر آینه

بی گمان از یاد او قند فراوانم هنوز

ای زبان پارسی؛ اعجاز تو گسترده باد

کز سیاق و نظم تو بی شک چو مستانم هنوز

 


Souri

Beautiful poem

by Souri on

I think there's a Khorasan in the heart of each one of us.

Thanks for sharing.


Orang Gholikhani

thanks

by Orang Gholikhani on

Apreciate it