تا روز بی فردا

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
21-Jun-2008
 

خرّم آن روزی که بی پروا روم.

بط صفت تا سینۀ دریا روم.

دل به طوفان بلایا بسپرم

در مصاف موجها تنها روم.

در دهان گود گردابان مست

خنده بر لب بی خود و شیدا روم.

پوشش تقوای خود را بر درم

تا سر بام فلک رسوا روم.

تا به مأوای خوش آن دلربا

واله و پیدا و ناپیدا روم.

تا زلال روشن هُشیار خویش

جاودان تا روز بی فردا روم.

ماه و خور را بنده گان خودکنم

آن زمانی که بدان مأوا روم.

جملۀ گوینده گان خامُش شوند 

چون که اندر بزمشان گویا روم.  

 

2006

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Abarmard

khaili shirin gofti

by Abarmard on

thanks