مصاحبه رادیو پس فردا با احمدی نژاد

MM
by MM
08-Feb-2011
 

مصاحبه اختصاصی رادیو پس فردا با محمود احمدی نژاد به مناسبت صدمین برنامه

It looks like Parazit has competition. These guys took AN's speeches and incorporated them into a mock interview, on the occasion of their 100th program


Share/Save/Bookmark

more from MM
 
ahang1001

خوب بود خوب بود خوب بود

ahang1001


کلی خندیدم

شیرین