شما به من بگویید "مفسد فی‌ الارض" کیست؟


Share/Save/Bookmark

 شما به من بگویید "مفسد فی‌ الارض" کیست؟
by Mona 19
14-May-2009
 

به نام گوینده توانا

یک سال از آن روز می گذردکه آن از خدا بی‌ خبران در تاریکی چون خفاشان‌ زنگ خانه‌های یاران ایران را زدند وسایلشان را به تاراج بردند و  آن عزیزان را در برزخ سهمگین اوین  جای دادند و عناوینی چون تبلیغ علیه نظام ،  جاسوسی برای اسرائیل  و توهین به مقدسات بدون شاهد و مدرک به ایشان نسبت داده شد. تا کنون هیچ حکم رسمی و دادگاه علنی مشخص نگردیده و اجازه ملاقات باوکیلشان خانم شیرین عبادی نیز به ایشان داده نشده است

انچه بیش از پیش باعث تاسف و ناراحتی‌  است اتهام جدیدی ست که به صورت شفاهی به خانواده این افراد اعلان شده: 

مفسد فی‌ الارض !!!

حکم مفسد فی‌ الارض بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده  گرفته شده که بر اساس آن قانون مجازات اسلامی (باب هفتم ماده ۱۸۳)را تصویب نموده ا‌ند " هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌ الارض می‌‌باشد"

هم میهن من، هم زبان من شما به من بگویید "مفسد فی‌ الارض" کیست؟

آیا همکیشان بهائئ من طی‌ سی‌ سال گذشته  در دل هم میهنان خود هراس ایجاد کرده ا‌ند؟

آیا امنیت و آزادی کسی‌ را سلب کرده ا‌ند؟

آیا بر روی کسی‌ اسلحه کشیده ا‌ند؟

آیا نباید اتهام مفسد فی‌ الارض را با آنانی‌ افکند که با عده ای‌ از هم میهنان ما که هدف دیانتشان " محبت، صلح و دوستی‌" است چنین رفتار نموده و می‌‌نمایند؟ آنان که تسبیح بر انگشتان می چرخانند و بر زبان ذکر خداوند می رانند اما ازدلشان، ایمان سالهاست که گریخته

و آیا به غیر این است که برویشان اسلحه کشیده شده،خانه‌هایشان به طعمه آتش سوخت، بزرگ و کوچکشان مورد آزار بی‌ دلیل قرار گرفت،آنها را نجس و بی‌ دین خواندند,حق ادامه تحصیل از آنها گرفته شد، گلستان جاوید آنها با خاک یکی‌ شد و بر روی آن "فرهنگ" سرای خاوران ساختند, .....حتی درختان از تبر تعصب و جهالت این مردان غیور اسلام در امان نیست.

هم میهن من، هم زبان من شما به من بگویید "مفسد فی‌ الارض" کیست؟

مونا


Share/Save/Bookmark

more from Mona 19
 
Mona 19

از عشق خواهند سرود حتی اگر گلویشان را بفشارند ...

Mona 19


ای سـرو ناز گوشه صحرا چه میـکنی        بی کس غریب یــکّه و تـنها چه میکنی
باغت کجاست؟ آب روان کو شکوفــه کو        اینک کنار صــــخره ســمّا چه میکنی
بعد از نوای بلبل و غوغـــای فاختـــــــه        با نـعره های بــوم بـــد آوا چه میکنی
بالیده ای مدام به گلزار و ســـــبزه زار        زانو زده بخاک تو ایـــــــنجا چه میکنی
در انتظار نم نم باران نشــــسته ای ؟        باران اگر نــــــــــبارد آیا چه میکنی
یاران هـمه روانـــه دیــــر فــــــنا شـدند        ای بیوفا تو مــیل بــقا را چه میکنی
امروز ار ز جور فلک ایمــــــــنی ولیـک        ای دوســت با تطاول فـردا چه میکنی
گفتـم از این مقوله کتابی به ســـرو نـاز        آهی کشید و گفت که با ما چه میکنی
ما آن بلا کـــش به جــفا صبـــر کرده ایم        ای بی هنر تو عیب شکیبا چه میکنی
از عشق باغــــبان سـر پا ایستاده ایـم        دل مرده را بگوی که غــوغا چه میکنی
ترسـان اگــر زموج حــوادث حــــذر کــنی        ای نا خـــدا مــــیانــــه دریا چه میکنی
عاشق نه ای صـــلای محبت چه مــیزنی        مجنون نه ای به منزل لـیلا چه میکنی
چون پـشـه ار ز حـمله بـادی بــــــدر روی        آهنــگ آشــیانه عـــــــنقا چه میکنی
در خاک عـشق ریشــه پنهان دوانده ایم        ای تـند باد ، زحمت بـیــجا چه میکنی
مائـیم و پـــایــــــداری و آئــین دوســتی        ای مدعی، تـو نیـز بگو تا چه میکنی

---

سپاس از نظرات دوستان

با احترام فراوان ، مونا

 

 

 

 


 

 

 

 


default

Baha'is' Marching Orders

by 11101932 (not verified) on

Mona Khanum,
The following is a one-page "marching orders" by Baha'u'llah to the Baha'is as well as the generality of humanity. If by following this directive of living a person is seen as corrupt on earth, then it is obvious that darkness condemns light; savagery exults itself over human decency; and, irreligious aims to extinguish what religion is and ought to be.

"Be generous in prosperity, and thankful in adversity. Be worthy of the trust of thy neighbor, and look upon him with a bright and friendly face. Be a treasure to the poor, an admonisher to the rich, an answerer to the cry of the needy, a preserver of the sanctity of thy pledge. Be fair in thy judgment, and guarded in thy speech. Be unjust to no man, and show all meekness to all men. Be as a lamp unto them that walk in darkness, a joy to the sorrowful, a sea for the thirsty, a haven for the distressed, an upholder and defender of the victim of oppression. Let integrity and uprightness distinguish all thine acts. Be a home for the stranger, a balm to the suffering, a tower of strength for the fugitive. Be eyes to the blind, and a guiding light unto the feet of the erring. Be an ornament to the countenance of truth, a crown to the brow of fidelity, a pillar of the temple of righteousness, a breath of life to the body of mankind, an ensign of the hosts of justice, a luminary above the horizon of virtue, a dew to the soil of the human heart, an ark on the ocean of knowledge, a sun in the heaven of bounty, a gem on the diadem of wisdom, a shining light in the firmament of thy 94 generation, a fruit upon the tree of humility.”

(Baha'u'llah, Epistle to the Son of the Wolf, p. 93)


Ali P.

2 universities

by Ali P. on

As an impartial observer, I picture it as 2 universities:

Out of one, graduate and come the likes of Khalkhali, Lajevardi, and Fallahian.

From the other, come the people whose picture you see on this blog.

Which university is more prestigeous, more humane,  worth taking a closer look at?


amigo19

The regime has been aware

by amigo19 on

The regime has been aware of the e xistance of Yaran for over 25 years. Now out of the blue they find them spies, and gulity! 

Bahais  do not disimulate or hide their belief in their faith and that is of course a challenge to Islam.

Bahais are not subversive nor criminals nor terrorists.The only thing the regime wants from them is to recant their faith. That is the only reason that the government is imprisoning and harassing them and is inflicting all kind of injustice onto them.

If Bahais recant their Faith they can be released from terrible conditions of the prisions,they can have their jobs back, they can go to universities, they can recover their confiscated properties,their pensions will be paid, they even can get good jobs and posts in the government.But there is a wonderful reason above all these hard conditions that makes them not to do so .

We as bahais konw quite well what that reason is, I would likje for my non Bahai  friends to ponder over this.


Ahang Rabbani

Thank you

by Ahang Rabbani on

This is an excellent essay by Mona19 and I for one greatly benefited from it.

Should someone wish to prepare a translation, I believe Iran Press Watch (//iranpresswatch.org/) would be interested, or it could be posted here for those wishing to read things in English.

Iran Press Watch has published a related article by a learned British scholar that's well worth noting, //www.iranpresswatch.org/2009/05/mofsed-fel-arz/

Thank you again.


Maryam Hojjat

Shame on IRI!

by Maryam Hojjat on

who has committed so many crimes against humanities  especially in IRAN toward Iranians.

Down with IRI


default

"مفسد فی‌ الارض"-کلمات چرت

1 Hamvatan (not verified)


اقا رضا تو چند میگیری چند بنویسی؟ لغتی حساب میکنی یا کیلویی؟ مرد نا حسابی چقدر چرت و پرت میگی. تو خودت حالا نکنه برای اسرائیل کار میکنی.

"مفسد فی‌ الارض" رهبر علی گدا و تمامی شورای نگهبان که اصلا معلوم از کدام جهنمی فرار کردن.


alborz

مونا خانم عزیز، ممنونم از شما...

alborz


که با بیان پر مهرتان یاد‌آور این عزیزان شدید.

البرز


default

my father's pension was cut off after 30 yrs of working

by Monier (not verified) on

for bankeh meli Iran because of being a bahai . My brother was expelled from university in the last semester of an engineering program. My smart sister never did get the chance to become the doctor she wanted to be. Myself had to scape Iran on a camel , lets see that who is mophsedeh fel arz?


default

Omar vs Ali

by osman (not verified) on

reza41,
you got the bismillah right but 1.2 billion Sonni moslem do not agree with Ali al valiallah. Can you explain that.
Allah have merci on you and keep you safe from jin o pary.


faryarm

Reza41 :"تنها روشنیست که بر تاریکی پیروز است"

faryarm


تاریک یا روشن ؟؟

 


default

reza41's new conspiracy theory........

by torobcheh (not verified) on

Bahai leaders in Iran are asking IRI to prevent bahai youth from entering universities to keep them uneducated so they will stay in darkness and a bahai.
wow ****we thought that we should preserve Einstein's brain for future research . our reza41 is way ahead of that brain in teezhoshie.I don't know how he explains all the educted bahais in west ? who are still bahai. I wish reza joon would explain this one!


Reza 41

بسم الله الرحمن الرحیم

Reza 41


 

بنده نیز به عنوان یک ایرانی و مسلمان و تابع کتاب رحمان و رحیم, از مسئولین محترم و عزیز جمهوری اسلامی ایران خواهشمندم عطوفت اسلامی را در مورد این هموطنان گرامی نیز به اجرا بگذارند و خانواده های این عزیزان را از نگرانی در بیاورند و همچنین ترتیبی بدهند که جوانان این عقیده بتواند بر حسب امر به معروف و نهی از منکر بتوانند به دانشگاهها بدون تفتیش عقایدشان راه یابند و به معرفت علم و دانش راه را از چاه  و منکر باز یابند. تنها روشنیست که بر تاریکی پیروز است . راه نیافتن این عزیزان به روشنایی علم و حقیقت آرزوی سیاه دلان است .پس بیاییم با تسریع در ورود این عزیزان به مراکر علم آرزوی سرکردگان این فرقه را عملی نکنیم .وسلام و علیکم علی لعباد الرحمن  . منصور و پیروز باد ایران


Souri

Thanks for sharing

by Souri on

I hope this horror will  end soon and they will be free to go home joining their family. We pray to God.