ایران تدبیر احمد قوام مانندی را نیاز دارد


Share/Save/Bookmark

 ایران تدبیر احمد قوام مانندی  را نیاز دارد
by oktaby
26-Jan-2010
 

در ۱۳۸۸/۲۰۱۰ نقطه عطفی دوباره فرا رسیده.

در آستانه دومین سالگرد کودتا، هنگامی که دیگر بازیگران صحنه در زندان زرهی، در گوشهٔ پامنار و در مهاجرت مسکو به فرصتهای از دست رفته میاندیشیدند، احمد قوام در تیر ماه ۱۳۳۴ در تهران دیده از جهان فرو بست. گویی مقدر چنین بود که تیر ماه این بر نیز برای او، ماه ناکامیها و شکست، ماه نبردی نفرجم بماند. سه سال پیش از آن، دربار و حزب توده و آیت‌الله کاشانی و جبهه‌ ملی‌، طی‌ تشریفاتی دامنه دار که بزرگداشت

قیامی تاریخی‌ نام گرفت، در موجی از افترا و اتهام، ناماش را به زشتی آلودند. تشریفاتی که طی‌ آن قوام زیر آوار هولناک سی‌ تیر مدفون شد.
با مرگ او، ایران سیاستمداری را از دست میداد که تدبیر و درایتش، در امیزه‌ای با جسارت و بیباکی، نمونه و همانند نداشت؛ و این همه شاید، تجلی‌ خود را بیش از هر چیز، در این نکته باز یافت باشد که او را همواره استاد مسلم رویارویی با دشواریهای خطیری میدانستند که کسی‌ را یارای چیرگی بر آنها نبود. واقیعتی که سرسخت‌ترین دشمنانش نیز توانایی نفی آنرا نیافتند.

مظفر بقایی که آستانه انقلاب بهمن ۱۳۵۷، پس از سالها، به خواست شاه برای چاره جویی جهت رویارویی با بحرانی‌ که جریان داشت به دربار رفته بود. با اشاره به رخسار زرد و چشمان بی‌ فروغ او میگوید: "شاه گفت: به نظر شما کی‌ میتواند این اوضاع را در دست بگیرد؟ گفتم یک کسی‌ که قدرت قوام السلطنه را داشته باشد. این جا تنها جایی بود که چشمان شاه برق زد. این کلمه تکانش داد. خوش یا بد آمدنش را نیمیتوانم بگویم. ولی‌ تکانش داد.


Share/Save/Bookmark

Recently by oktabyCommentsDate
رضا
19
Nov 29, 2012
10 reasons why Mahin Bahrami is an idiot by her own logic
22
Nov 26, 2012
A piece of Iran
1
Mar 29, 2012
more from oktaby
 
oktaby

Playing politics Ghavam way

by oktaby on

Qavam arranged a deal with the Soviets, granting an oil concession in the North contingent on the approval of the Majlis after the elections. Under the terms of the agreement with Qavam, Soviet troops began withdrawing from Iran. When the new Majlis was seated, they immediately voted against the proposed Soviet oil concession. This earned Qavam the congenial title, "The Old Fox."  

OKtaby


Ali P.

Unappreciated by all

by Ali P. on

Excellent book on him by Hamid Shokat: "dar teer-raseh haadeseh"


Hovakhshatare

Very timely. I am sure we have one in the vast pool of Iranian

by Hovakhshatare on

talent. He will rise when least expected.

Thanks 


Fatollah

thanks for the post

by Fatollah on

indeed he knew REAL ART! A Real politician!