چه باک

چه باک
by Orang Gholikhani
23-Jan-2010
 

ژرفای چشم تو را

به دل عاشق چه باک

ببین روحش را

که فراکنده شده بر خاک

باران سرد زمستان را

به اراده دونده چه باک

ببین چشم خیسش را

که میکند با دست پاک

جاده سیا ه و طولانی را

به نگاه مسافرهمیشگی چه باک

ببین همه زندگیش را

که خلاصه میشود در یک ساک

شک وتردید شب را

به تقوای فناناپذیران چه باک

ببین طلوع خورشید را

که به انتها میرساند شب نمناک

اورنگ
Jan 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani