گمشدگی

گمشدگی
by Orang Gholikhani
26-Sep-2012
 

خود را گم میکنم

 در سکوت آب

دریاچه آرام در پهنای زمردی آسمان

پر از حباب    پر از احساس

پر از سوال    پر از ایثار  , در عمق تردید

بانوی دریاچه جوابی ندارد

 

خود را گم میکنم

 در هیاهوی شهر

میان چهره های گونا گون

بدنبال قلبی گمشده در گرد وخاک افسوس

تکرار حرفهای ساکن در گوش تنهائی

بهانه إی برای فریاد در تاریکی

 

خود را گم میکنم

 در تصویر خاطره

چو پروانه ای رنگ و وارنگ

که جان به پنجره میکوبد

تا رها شود در دشت خواسته ها

بسوی آزادی و مرگ در زمستان

 

خود را گم میکنم

در خود خواهی

دستانم میشورم از گناه

ضمیرم بدنبال حلقه گمشده ایست

بین رویا و پستی حقیقت

راهی برای یافتن خود

 

اورنگ

Sept 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

...شراب سرخ

Orang Gholikhani


مرسی شراب سرخ عزیز

گرمی بودن شما کمکیست برای گذراندن پائیز و زمستان

اورنگ


Red Wine

...

by Red Wine on

این روز‌ها که در پاییز هستیم،بیشتر دلم می‌گیرد،تقصیرِ خودم نیست،این رنگها دائم به دنبالم می‌‌آیند و ریزشِ این برگها؛صفحاتی از زندگی‌ را برایم ورق می‌‌زنند که بعضی را فراموش کرده بودم و بعضی را به اجبار به دستِ باد سپرده بودم ...

تو از پروانه‌ها و از یک روزِ زندگی‌ اینان گفتی‌ و چه خوب باشد که تنها یک روز در قیدِ حیات باشی‌ و اما دلت شاد باشد.

هم شعر را برجسته سرودی و هم نقاشی که انتخاب کردی به کوبیسمِ افکارِ ما نظم دادی.خداوند تو را برای ما حفظ کند.در مجموع دلت شاد و حالت همیشه خوب باشد.

با کمالِ احترام ...

سن سباستیان،اسپانیا..

شرابِ قرمز.


Orang Gholikhani

مرسی سوری جان

Orang Gholikhani


پروانه زندگیش فقط یک روز بیش نیست


Souri

پروانه...........

Souri


پروانه...........

پروانه در مسیر رهایی از حلقه‌های گناه عبور می‌کند...........

و این...

آغاز رهاییست.

بدو رهایی از حقیقت ، برای پیوستن به رؤیا

فریاد در تاریکی، پاسخی به تکرار حرف‌های ساکن...................

 


مرسی‌ اورنگ جان. بسیار زیبا و شاعرانه بود.