دوباره سرو کله سید بی غیرت (خاتمی) پیدا شد

Pahlevan
by Pahlevan
25-Jan-2011
 

 

 

دوباره سر و کله آقای خاتمی، محلل استبداد، پیدا شده است! خاتمی می‌گوید ما اصلاح‌طلبان به شرطی می‌آییم که "قانون اساسی‌ اجرا
بشود"!


Share/Save/Bookmark

more from Pahlevan
 
ahang1001

سید خندان

ahang1001


موجود پلیدیست مانند باقی عمامه بسران