رژیم فاشیست جمهوری اسلامی با کمال وقاحت شیرزن ایرانی‌، زهرا بهرامی، را اعدام کرد


Share/Save/Bookmark

رژیم فاشیست جمهوری اسلامی با کمال وقاحت شیرزن ایرانی‌، زهرا بهرامی، را اعدام کرد
by Pahlevan
29-Jan-2011
 

در طول ماه‌های اخیر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی دست به اعدام گسترده فعالان سیاسی زده است. فعالان سیاسی کرد، بلوچ، بی‌دین، مجاهد و دیگر مخالفان رژیم، به دلایلی از قبیل شرکت در مراسم یادبود شهدای اعدام‌های سال ۶۷، عضویت در گروه‌های مخالف رژیم، شرکت در تظاهرات ضدّ رژیم و یا تلاش برای براندازی رژیم اعدام شدند. دادگاه‌های فرمایشی رژیم اسلامی، به رسم اوایل انقلاب و دهه شصت، این فعالان را به اتهام "محاربه" به اعدام محکوم کردند. اتهامات واهی برگرفته از ایدئولوژی فاشیسم شیعی از قبیل محارب، مفسد فی‌ الارض، منافق و یا ملحد، تا کنون تیغی بوده‌اند در دست رژیم برای حذف مخالفان سیاسی خود. ولی‌ این نوع اتهامات که در اوایل انقلاب و دهه شصت برای مشروع جلوه دادن جنایت رژیم به کار می‌رفتند، امروز رنگ خود را در میان مردم ایران از دست داده‌اند؛ و هر اعدامی که با استفاده از این اتهامات واهی صورت می‌گیرد، منفوریت رژیم را در میان مردم بیشتر می‌کند.

یکی‌ از زندانیان متهم به "محاربه" در ماه‌های اخیر، زهرا بهرامی بود که در تظاهرات اعتراضی دی‌ ماه سال ۸۸ دستگیر شده بود. دادگاه‌های فاشیستی رژیم اسلامگرا، در ابتدا این شیرزن ایرانی‌ را متهم به "محاربه"، "تبلیغ علیه رژیم" و "عضویت در گروه انجمن پادشاهی" کرده بودند! ولی‌ در اقدامی ناگهانی و بسیار وقیحانه رژیم جنایتکار و ضدّ ایرانی‌ جمهوری اسلامی، زهرا بهرامی را به اتهام دروغین "قاچاق مواد مخدر" اعدام کرد. این اقدام رذیلانه و وقیحانه رژیم، نشان میدهد که سران رژیم به خوبی‌ میدانند که اتهاماتی از قبیل "محاربه"، "تبلیغ علیه رژیم" و "عضویت در گروه انجمن پادشاهی"، دیگر نه تنها مشروعیتی به جنایاتشان نمیدهد، بلکه باعث محبوبیت بیشتر مخالفان سیاسی در میان مردم هم میشود.

دیگر مردم ایران میدانند که از نظر حکومت دو نوع قشر در ایران زندگی میکنند: یا خودیها و معتقدین به مافیای ولایت و یا منتقدین به ایشان! تکلیف بخش اول که اقلیتی را تشکیل میدهند و در قالب اصولگرا و اصلاح طلب مشعول جنگ زرگری هستند مشخص است! اما درمورد بخش دوم  یا اکثریت, این بخش از نظرحکومت یعنی کسانی که آفریده شده اند تا توسط نماینده‌گان الله بر روی زمین در مقابل اتهامات مطرح شده به روش استالینی اعتراف کرده و محاکمه شوند; تا به حال حق آنان از پروسه محاکمه عدل الهی, فقط انتخاب یک نوع اتهام مانند محارب، مفسد فی‌ الارض، منافق و یا ملحد براساس شیر یا خط و سپس اعدام بوده است! ولی‌ رژیم جمهوری اسلامی که دیگر دستش برای مردم ایران و جهانیان رو شده است، گویا از این پس روش جدیدی برای سرکوب و اعدام گروه دوم به کار خواهد گرفت. در این "نوآوری" وقیحانه، که جمهوری اسلامی را به مرتبهٔ وقیح‌ترین و کثیف‌ترین حکومت فاشیستی تاریخ معاصر جهان ارتقاء میدهد، فعالان و مخالفان سیاسی با استفاده از اتهامات دروغین غیر سیاسی از قبیل "قاچاق مواد مخدر" اعدام خواهند شد!


Share/Save/Bookmark

more from Pahlevan
 
Pahlevan

Dear acopier101

by Pahlevan on

This blog IS the original source! risheha.com is just linking to this blog!


acopier101

Please include the original source

by acopier101 on