ویدئوی نشست رضا پهلوی با ایرانیان مقیم هلند

Pejman7
by Pejman7
02-Jun-2012
 

رضا پهلوی با حضور حدود دویست نفر از ایرانیان مقیم هلند نشستی در لاهه داشت. به گزارش شبکه ایرانیان هلند، ولیعهد پیشین ایران، گفت: حمله به ایران یک خیانت به مردم ایران است.
--
Prince Reza Pahlavi meeting with Holland Persian Community in The Hague. 31th May 2012, Video: Persian Dutch Network
(www.PersianDutch.com)


Share/Save/Bookmark

more from Pejman7