آخرین تلاش ها در ایالات متحده برای جلوگیری از جنگ


Share/Save/Bookmark

Reza_Fani_Yazdi
by Reza_Fani_Yazdi
11-Feb-2012
 

چرا اخبار مربوط به همکاری مجاهدین با موساد در ترور دانشمندان هسته ایران اعلام می شود؟ چرا پس از سالها جریان اجیر کردن عناصر جندالله توسط موسادمطرح شد؟ آیا همه اینها تلاش محافلی در ایالات متحده برای جلوگیری از افتادن در دام جنگ با جمهوری اسلامی ایران نیست ؟

جلسه استکهلم، تجربه ای شکست خورده و مایوس کننده.

اپوزیسیون نباید ویترین سازی کند، ویترین سازی آنهم در شکل ابتدایی آن در بنیاد الاف پالمه موجب سر خوردگی مخالفین در داخل و خارج از کشور است.

رهبر سازی و ایجاد رهبری سیاسی با ویترین سازی در پشت در های بسته متفاوتند. بیش از نصف از شرکت کنندگان در این کنفرانس را حتی فعالین سیاسی خارج از کشور نیز نمی شناسند و فاقد کمترین تجربه سیاسی هستند.

چرا رهبران حزب توده ایران واقعیت های تلخ زندگی در کشور های سوسیالیستی را پس از بازگشت به ایران با اعضای حزبی در میان نگذاشتند. آیا همان تجارب باز هم تکرار می شوند.

آیا چیزی به نام جنبش سبز هنوز وجود دارد.

آیا بازگشت به دوره امام خمینی (آنچه بعضی از اصلاح طلبان می گویند) راه حل است.

در ۲۵ بهمن چه خواهد گذشت.

در گفتگو زیر به این مباحث پرداخته شده است


Share/Save/Bookmark

more from Reza_Fani_Yazdi
 
Reza_Fani_Yazdi

Just look at thing from a different angle

by Reza_Fani_Yazdi on

We have been hearing for years too much about positive side
of opposition forces outside of Iran, I think if we really want to get to know
why the IRI (Islamic Republic of Iran) have been successful to stay in power
for more than 3 decades and almost destroy the opposition forces, we need to
look inside opposition circles and learn about their weaknesses. I am a firm believer
that IRI is not an eternal source of strength and can be defeated, but their secret
of existence is somehow goes back to their opponent’s lack of power and lack of
knowledge and also self-deception. We should stop to act stupid.

I am trying to look at thing from a different angle. What
have we not done right?

Why we cannot get people’s support in millions to be able to
force the regime to back off and eventually surrender the power.

Thanks to all of you,

 

Reza 


Mehrban

Interesting analysis on a number of topics

by Mehrban on

I would not out right dismiss the Stockholm meeting as practice makes perfect.  Any gathering of the opposition is better than no gathering at all (waiting for the perfect gathering).   Critique by Mr. Fani Yazdi of the Sockholm meeting is also very important to guide the future gatherings  towards a more sound and solid footing.  

Thank you for posting, I learned a great deal.  


Bavafa

Great blog and great conversation...

by Bavafa on

There was a lot of good and logical discussion in this exchange which I found it very sincere and factual.

Many thanks for providing this and for the dialogue.

'Hambastegi' is the main key to victory 

Mehrdad


long live Iran

Why does he so angry about what he does not know any about?

by long live Iran on

This guy rushed into something that he does not know anything about. I can just judge that he is angry that he has not been invited.

 


Mohammad Ala

Mr. Fani yazdi is confused.

by Mohammad Ala on

While Mr. Fani yazdi talking, there were so many bogus people who were thanked on TV screen.  Who thanked them?  I assume the Meyhan TV thanked them for what??

Mr. Fani yazi mentioned many things about the conference participants such as they wanted to choose a President.  How did he know this?  Then he said the participants were “décor.”

Without knowing what went on in the conference, blame the conference participants.  It is Iranian style commentary, doubt everything.   Thirty minutes of this video was enough for me.

As I mentioned in the original thread, as long as bogus people hide and attack “real” people, things will not change in Iran.  Iranians must learn to respect varying views, be accountable for what they say, and place national interest(s) ahead of their personal and/or organizational interest.  IC is an example of why Iran won’t change for better any time soon.  Best wishes to all.


Maryam Hojjat

Mr. Fani yazdi, great blog

by Maryam Hojjat on

Thanks for posting your views.