آیا تحریم ها موجب عقب نشینی رهبری نظام از مواضع گذشته آنهاست


Share/Save/Bookmark

Reza_Fani_Yazdi
by Reza_Fani_Yazdi
14-Apr-2012
 

گفتگو با سعد بهبهانی مدیر تلویزیون میهن

آیا مذکرت استنابول نتیجه خواهد داد

جمعه ۱۳ آپریل ۲۰۱۲

آیا مذکرت استنابول نتیجه خواهد داد

امکانات مانور جمهوری اسلامی تا چه اندازه موثر است

آیا واقعا جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به بمب هسته است

آیا تحریم ها موجب عقب نشینی رهبری نظام از مواضع گذشته آنهاست

آیا مشکل اصلی با غرب و اسرائیل خطر دستیابی ایران به بمب هسته ای است یا این ماجرا بهانه است برای پنهان کردن اصل تقابل و تشنجی که سالهاست در جریان است

کدام یک عقب نشینی کرده اند ، غرب یا جمهوری اسلامی

اگر مذاکرات به نتیجه نرسد چه؟ آ یا چشم انداز دیگری وجود دارد؟ ، آیا پذیرش شرایط غرب توسط مقامات ایرانی می تواند در داخل بحران زا باشد، آیا مقامات ایرانی احتمال سازش را در نذر خواهند گرفت و اگر این مسیر را بپذیرند آینده ایران و تحولات منطقه چه مسیری را در آینده در پی خواهد دشت و اپوزیسیون کجا خواهد اید

آیا عبور از این بحران برای رهبری کنونی نظام اسلامی ممکن است و اگر ممکن است آیا رهبری نظام دچار چالش درونی خواهد شد ؟

تحولات اخیر در داخل و شدت گرفتن اختلافات داخلی را چگونه می توان دید

اگر نباید در خارج از کشور منتظر معجزه ای نشست ، چه کار باید کرد

آیا راه دیگری جز آنچه دیگر کشور ها در پیش گرفته اند وجود دارد ؟

نقطه ضعف اصلی جنبش دمکراتیک در کجاست ، ایا بدون سازماندهی اجتمایی در داخل کشور می توان به انتخابات آزاد دست یافف

چه کسی قرار است انتخبات آزاد را به حاکمیت تحمیل کند ، مردم در درون کشور یا چند ده روشنفکر و فعال سیاسی خارج نشین در واشینگتن و یا استکهلم و یا لندن

چه درکی از انتخابات آزاد وجود دارد و این دوستان چه می گویند ،

چگونه قرار است این انتخابات را بر گذار کرد ، با کدام نیرو و به چه شکلی قرار است رژیم اسلامی تن به این انتخابات بدهد


Share/Save/Bookmark

more from Reza_Fani_Yazdi
 
Bavafa

COP jaan: The wisdom in looking for a virgin hooker...

by Bavafa on

 it just baffles me why any one would be looking for a virgin hooker?  Isn't the whole point of going to a hooker for that she/he is a professional and as any professional good at what they do?

wouldn't that just defeat the purpose by seeking a virgin hooker?

'Hambastegi' is the main key to victory 

Mehrdad


Arash Kamangir

The 2nd grail of poison

by Arash Kamangir on

The nuclear negotiations will be the 2nd grail of poison which will be drunk by supreme leader.


Cost-of-Progress

na reza jaan

by Cost-of-Progress on

in ha hame kashke.

The project to deconstruct Iran has been a success; thanks mainly to our affinity for all things alien.

Theocracy wants the bomb to seal its fate.

fee fee free Elections in a theocracy are like looking for a virgin hooker. It does not exist!