چرا غرب و اسرائیل در امر مذاکرات هسته ای سنگ اندازی می کنند


Share/Save/Bookmark

Reza_Fani_Yazdi
by Reza_Fani_Yazdi
12-May-2012
 

گفتگوی این هفته با تلویزیون میهن

چرا آیت الله نوری و صافی فتوای قتل صادر می کنند و ارتداد و مرتد به چه معناست ،

نباید از وحشت ترس از فتوا ی مرگ به خود سانسوری دست زد ، مقامات حکومت اسلامی با این شیوه ها در صدد ایجاد رعب و وحشت هستند ، وحشتی که به خود سانسوری دگر اندیشان منجر خواهد شد ، نباید تسلیم شیوه های قرون وسطایی آنها شد .

چگونه روش سرکوب مذهبی آیت الله ها راه خود را به میان بقیه اقشار جامه ما باز کرده است ، چه تفاوتی بین صدور احکام ترد و ارتداد که از جانب برخی روشنفکران صادر می شود با احکام ارتداد مقامات مذهبی وجود دارد

چگونه نظام اسلامی فرهنگ خود را به جامعه و فرهنگ سیاسی مخالفین تعمیم داد

چگونه نتیجه تقسیم بندی جمهوری اسلامی از انقلاب و ضد انقلاب به بروز تضاد آشتی ناپزیری در کشور ما میان نیروهای سیاسی و مدنی منجر شد که هنوز بسیاری از ما پس از گذشت سی سال با همان تعریف جمهوری اسلامی به اختلافات درونی جامعه نگاه می کنیم

چرا غرب و اسرائیل در امر مذاکرات هسته ای سنگ اندازی می کنند

چرا هر وقت مقامات حکومت اسلامی برای مذاکره قدم جلو می گذارند ، غربی ها تحت تاثیر جنگ طلبان اسرایلی با طرح پیش شرط های زیاده خواهانه پا پس می کشند و مانع از پیشرفت مذاکرات می شوند

آیا اگر اوضاع به همین منوال پیش رود اساسا راه حلی برای بحران هسته ایران وجود دارد و یا اینکه همه این بحران سازی ها پوششی است برای پیش برد سیاست براندازی حکومت اسلامی در ایران

چرا ما (نیروهای دمکرات ایرانی ) باید از مذاکره حمایت کنیم و چرا نباید در دام بازی آمریکا و اسراییل در جنگ با حکومت اسلامی افتاد و چرا راه ما از راه جنگ طلبان در داخل و خارج از حکومت دینی جداست

آیا اگراپوزیسیون در خارج از کشور به تفاهمی در رابطه با مدل آینده حکومت در ایران دست یابد ؟ مشکل ما حل خواهد شد ؟

مگر سی سال پیش سازمان مجاهدین خلق ایران با ایجاد شورای مقاومت ملی که گسترده ترین تشکل مخالفین در سی سال گذشته بود، چنین کاری را نکردند . آیا می توان شورای ملی مقاومت دیگری در ابعاد آنچه آنروزها مجاهدین در خارج از کشور درست کردند درست کرد ؟ و اگر درست کنیم چه کاری را می توان کرد که در آن زمان امکانش وجود نداشت

آیا با برگزاری یک انتخابات نمایشی در خارج از کشور و انتخاب نمادین فردی تحت عنوان ریس جمهور یا پادشاه مشکل اپوزیسیون حل خواهد شد ، ما که هم ریس جمهور داریم (خانم مریم رجوی و هم پادشاه آقای رضا پهلوی ) پس مشکل ما در کجاست ؟

تا جنبش در درون کشور وجود نداشته باشد ، تا زمانی که مطالبات مردم در داخل کشور در اشکال گوناگون مبارزاتی سازماندهی نشود و یا به شکل نافرمانی مدنی گسترده در مقابله با حکومت دینی بروز نکند ، تابلو سازی در خارج از کشور تحت هر عنوانی وقت تلف کردن است و بیهوده کاری و در حقیقت آب در هاون کوبیدن


Share/Save/Bookmark

more from Reza_Fani_Yazdi
 
Fred

صد آفرین

Fred


صد آفرین؛ درست میفرمایید، هیچکس نه حق و نه صلاحیت "نقد گذشته سیاسی"  فعالین سیاسی را دارد؛ بقول شما خود شخص اگر خواست این کار را میکند و یا نمیکند به بقیه هم ربطی ندارد.

احسنت؛ گذشته فعالین سیاسی هر چی بوده، به هر حزب و سازمانی تعلق داشته یا نداشته اند، هر کاری کرده و یا نکرده اند، همه گذشته و رفته پی کارش و نقد آن در ارزیابی دیدگاه های کنونی آنان نقشی بازی نمیکند.