مردم سوریه قربانی جنگی کثیف شده اند

Reza_Fani_Yazdi
by Reza_Fani_Yazdi
06-Jun-2012
 

گفتگو با تلویزیون میهن جمعه اول ماه جون

در سوریه چه می گذرد

چرا محافل غربی و بویژه آمریکا این روزها متوجه سوریه شده اند

آیا سوریه پیشمرگه حکومت اسلامی ایران است

آیا قرار است تقابل با نظام اسلامی را در حیات خلوت آنها در همسایگی اسرائیل پیش برد

مردم سوریه قربانی جنگی کثیف شده اند

مردم بی گناه سوریه قربانی فاجعه ای هستند که خود آنها هیچ نقشی در بوجود آوردن آن ندارند

سوریه اولین گام در مهار قدرت روسیه و چین است در منطقه خاورمیانه

جنگ دستیابی به منابع انرژی در این ماجرا تا چه اندازه عمل می کند

جنگ قدرت در ایران چگونه پیش می رود ، نقش سپاه در تشدید تضاد های کنونی در قدرت چیست

سپاه چگونه نیروهای مستقیم خود را وارد ارکان اصلی تصمیم گیری قدرت سیاسی می کند


Share/Save/Bookmark

more from Reza_Fani_Yazdi
 
Arash Kamangir

worried about IR!!

by Arash Kamangir on

I got the impression that these guys from mihan TV are worried that when Syria goes then it is next IR's turn to go!!