داستان انتخابات آزاد چیست


Share/Save/Bookmark

Reza_Fani_Yazdi
by Reza_Fani_Yazdi
09-Jun-2012
 

تحریم ها چگونه عمل می کنند

تحریم نفت ، کاهش صادرات نفت و یا بهتر بگوییم اسلحه نفت تا چه اندازه کارگر خواهد افتاد

ایران تنها منبع تامین انرزی جهانی نیست و ایرانی ها تایین کننده نیستند

آیا می توان به بازار جهانی انرژی شوک وارد کرد

نقش عربستان و دیگر کشور های تولید کننده انرژی در رابطه با بحران کنونی و آینده انرژی چیست

آیا مقامات ایرانی حاضر خواهند بود که شرایط غرب را به پذیرند

آیا شرایط سخت زندگی در رابطه با تحریم ها به تغییر حکومت در ایران منجر خواهد شد

آیا عصیان های مردم مستاصل و گرسنه در آینده کشور می تواند به تنهایی رژیم اسلامی را از پی در آورد

نقش فقر در تحولات آینده سیاسی در ایران چیست

آیا پی آمد های تحریم های اقتصادی و در نتیجه آن فقر و عصیان های بزرگ اجتمایی به سقوط حکومت و یا تحولات دمکراتیک در ایران منجر خواهد شد

نگاهی مقایسه ای به نقش تشکل های صنفی و سازمان های مدنی در سازماندهی اجتماعی اعتراضات سیاسی و وادار کردن حکومت ها به عقب نشینی و امتیاز دهی به جنبش های اعتراضی در امریکا و اروپا

چگونه باید آماده بهره برداری از عصیان های اجتمایی بود و آنها را در جهت تحولات سیاسی معینی پیش برد

آیا ریزش نیرو فقط در اردوگاه رجیم اسلامی اتفاق افتاده است و یا مخالفین هم به همان اندازه با ریزش نیروهای خود در تمام سالهای گذشته مواجه بوده اند و اگر چنین است چرا این اتفاق افتاده است ؟ آیا ریزش نیرو در اردوگاه مخالفین حکومت فقط به دلیل سرکوب بوده است و یا دلایلی دیگری دارد

چگونه باید کسب اعتبار سیاسی کرد و مقبولیت لازم برای مقابله با نظام اسلامی را دوباره باز سازی کرد ، چه شد که بزرگترین حزب سیاسی تاریخ ایران که بیشترین تعداد روشنفکران ، هنرمندان ، نویسندگان و نخبه گان ایرانی را در خود جمع کرده بود ، اعتبار سیاسی خود را از دست داد ، چرا حزب توده ایران ، بزرگترین حزب سیاسی در خاورمیانه در دوران نهضت ملی دیگر قادر نشد خود را بازسازی کند ، چرا همین داستان سی سال پس از آن برای بزرگترین تشکل سیاسی ایرانی ، سازمان مجاهدین خلق ایران دوباره پس از انقلاب تکرار شد ، چگونه باید از این دو تجربه بزرگ تاریخی در رابطه با مساله اعتماد سازی و مقبولیت ملی درس گرفت

اشتباه بزرگ ما این است که تمام ناتوانی خودمان را در تجهیز مردم به سرکوب رجیم فرو بکاهیم ، مگر بقیه حکومت های دیکتاتوری در دیگر کشورها سرکوب نکرده و نمی کنند

داستان انتخابات آزاد چیست و هر کسی چگونه از ظن خویش یار این پروژه شده است ، و چرا این پروژه علیرغم ظاهر قشنگ و پوپولیستی آن ره به هیچ جا نخواهد برد


Share/Save/Bookmark

more from Reza_Fani_Yazdi
 
religionoutofgovernment

Mr. fani

by religionoutofgovernment on

Your communist backgroud is still shaping your ideas. Clearly you are not an economist and your economic analysis is extremely unsofisticated. This of course is no surpise since you are not trained to be an economist.

It is in our culture to try to be an expert in every field and to use very limited and biased  economic and historical talk to support political positions. One of the characteristics of developed societies is that historians, sociologists, economists stay in their own field, and away from politics. This is the only way to be objective. Your very limited economic views are clearly biased by your communist/socialist past.