آیا امکان مبارزه مسالمت آمیز در درون نظام اسلامی وجود دارد


Share/Save/Bookmark

Reza_Fani_Yazdi
by Reza_Fani_Yazdi
01-Jul-2012
 

 

 

اتحاد جمهوری خواهان ایران چه می گویند
رئوس برنامه اتحاد جمهوری خواهان چیست
آیا قرار است گروه اتحاد برای پیشبرد دمکراسی با اتحاد جمهوری خواهان وحدت کنند
چه تشابهی بین این دو گروه وجود دارد و آیا امکان فعالیت مشترک میان آنها در آینده ممکن است
آیا اتحاد جمهوری خواهان یک جریان دنباله رو اصلاحطلبان داخل کشور بوده و یا هنوز هم ادامه آن جریان است
تفاوت اساسی میان اتحاد جمهوری خواهان و جریانات اصلاحطلب درون حکومتی در چیست
چگونه شد که بخشی از جریان چپ سابق پس از سرکوب دهه شصت به دنباله روی از جریانات اصلاحطلب و لیبرال داخلی افتاد
چگونه از دست دادن مدل سوسیالیستی و شکست ایدیولوژیک چپ و تمایل آنها به مدل های سرمایه داری آنها را در کنار هاشمی و جریان پس از او قرار داد
آیا سیر حرکت چپ سر خورده و بریده از آرمان های رادیکال چب و مدل سوسیالیستی راه به جای دیگری می توانست ببرد
آیا امکان مبارزه مسلامت آمیز در درون نظام اسلامی وجود دارد
مبارزه مسلمت آمیز به چه معنا می باشد و چرا من طرفدار مبارزه مسالمت آمیز هستم
نگاهی به مبارزات سی ساله اخیر در برمه از سرکوب خونین ۱۹۸۸ تا به امروز می تواند درسی برای مبارزه ما ایرانیان باشد
مبارزه با رژیم دیکتاتوری در نظام اسلامی را نمی توان به عهده محافل بین المللی گذاشت و در گوشه ای نشسته و منتظر پیروزی آن شد
کی و کجا و چگونه باید از محافل بین المللی به دنبال حمایت از مبارزات داخلی بر علیه سرکوب نظام اسلامی بود
چشم انداز تغییر در درون نظام تا چه اندازه موجود است
آیا تحول سیاسی در آینده کشور به دنبال عقب نشنی نظام در مقابل جنبش بزرگ مقاومت صورت خواهد گرفت یا اینکه به دنبال یک شبه کودتا از طرف سپاه و در هر کدام از این دو حالت روند تحولات چگونه خواهد بود
آیا انقلاب در مصر شکست خورده است ، چرا حتی با تغییر یک رئیس جمهور می توان گفت که فصل جدیدی در زندگی مردم مصر شروع شده است
آیا محدود شدن حوزه قدرت رهبری نظام در ایران حتی با حفظ قانون اساسی کنونی آن قدمی به جلو نیست ، تجربه معاصر در کشور ما در تمام صد ساله گذشته نشان داده است که توازن واقعی قوای نیروهای سیاسی است که روند تحولات سیاسی را تعیین می کنند و نه آنچه به نام قانون اساسی در هر دوره ای وجود داشته است


Share/Save/Bookmark

more from Reza_Fani_Yazdi
 
alimostofi

R: words are more powerful

by alimostofi on

R: words are more powerful than swords. The mistake you are making is that you think political words or ideology binds people. Politics is divisive.

But the cultural words of Iran are not divisive. We all love Iran and our poetry and prose are a testimony to that.

The solution is already there and active. People are already very much more united culturally. So the opposition is cultural not political. Like India Iranian culture is non violent.

@alimostofi
FB: astrologer.alimostofi


anglophile

باید باروبنه رو ببندیم پاشیم برین ایرون

anglophile


 

وگرنه با نشستن توی لندن و لوس آنجلس کار درست نمی‌شه عزیز.


maziar 58

simple......

by maziar 58 on

Responce is : NO.

Maziar


maziar 58

.

by maziar 58 on

.


First Amendment

...

by First Amendment on

 

 

هیچکس از "برچیده شدن این رژیم آخوندزده بهر قیمت، نوع، و شرایطی" بهره
نمی‌برد.......حتا بیگانگانی مثل اسرائیل که  تبلیغ کننده و مدافع این خط
مشی‌ هستند، زیان خواهند دید...


Reza_Fani_Yazdi

ای کاش به همین سادگی بود

Reza_Fani_Yazdi


اگه به صحبت گوش کنید اصل گفتگو سر رفتن است ما ای کاش به همین سادگی بود که با گفتن من کار تمام می شد 

ما هم چاره نداریم مثل بقیه مردم دنیا ، مثل مصر ، مثل تونس و مثل مردم برمه مبارزه کنیم تا رژیم برود آنها با حرف نمی روند ، زور خارجی هم تا حالا کار نکرده است

ولی خواهند رفت در این شکی نیست

ما باید همه کمک کنیم که این رفتن با کمترین هزینه برای مردم و آینده کشور باشد  


anglophile

اینکه شد همش سوال

anglophile


 

حرف رو ساده کن آقای فانی: چون برای شما تداوم رژیم بهتره تا اختتام اون.