در تابستان ۱۳۶۷ چه گذشت

Reza_Fani_Yazdi
by Reza_Fani_Yazdi
18-Sep-2012
 

گفتگوی پارسا سربی با رضا فانی یزدی چگونه می شود از تکرار این فاجعه بشری در کشورمان برای بار دیگر جلو گیری کنیم چکار کنیم که باری دیگر شاهد جنایت هایی از این دست نباشیم چگونه می توان به سیکل خشونت در کشور پایان داد آیا می توان دادخواهی خانواده های قربانیان را بی پاسخ گذاشت آیا فراموشی تشویق به جنایت های مشابه در آینده نخواهد بود چه باید بکنیم؟ در گفتگوی زیر مشروح این صحبت را برایتان گذاشته ام


Share/Save/Bookmark

more from Reza_Fani_Yazdi