جنبش رای ما اینجاست‎


Share/Save/Bookmark

جنبش رای ما اینجاست‎
by Reza Mohajerinejad
02-Jun-2012
 

هم میهنان حکومت غیر مردمی جمهوری اسلامی سالهاست بدون مشروعیت به حیات استبدادیش ادامه میدهد و در طی‌ این سالها با انجام بازیهای سیاسی، پرداخت هزینه‌های گزاف و سرکوب صدای مخالفان سعی‌ بر آن داشته است تا با عناوین مختلف بخصوصبرگزاری انتخابات فرمایشی حکومت نامشروع خویش را مردمی جلوه دهد. نمونه بارز آن انتخابات غیره دمکراتیک و فرمایشی ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بوده است که چهره واقعی‌ رژیم ضد انسانی حاکم را بیش از هر زمانی‌ به جهانیان نشان داد.

در شرایطی که دختران و پسران ما توسط نظام حاکم سرکوب، آزادیخواهان در زندان مورد تجاوز و شکنجه، مادران ما سیاه پوش و پدران ما تحقیر، دانشجویان ما ممنوع از تحصیل، کارگران ما بیکار، کودکان ما در آرزوی تکه نانی در خیابان‌ها سرگردان و منافع و آبروی ملت ایران به حراج جهانی‌ گذشته شده است بر ماست که با مشارکت ملی‌ و اتحادی فراگیر خواست و اراده مردم ایران را که کنار رفتن حاکمیت جمهوری اسلامی و جایگزینی نظامی مردم سالار و سکولار بوده وبا مبارزی بی‌ وقفه و پر هزینه ادامه دارد را به جهانیان نشان دهیم.

ما بر آنیم که این خواست اکثریت ملت ایران را که حاصل جانفشانی‌های مردم و تجربه تلخ حکومت دروغین مذهبی‌ می‌‌باشد را با مشارکت حداکثری به نمایش بگذاریم. همه با هم، فارغ از هر اندیشه و تفکر در کنار هم خواست و هدف مشترکمان را که نه به جمهوری اسلامی می‌باشد را در قالب انتخاباتی آزاد به نمایش می‌گذاریم. در این انتخابات که همزمان با انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری پیش رو برگزار خواهد شد و در تمام کشورها ایرانیان حق شرکت در آن را خواهند داشت جمهوری اسلامی به رای گذاشته میشود و میزان مشروعیت این نظام سنجیده و به مراجع بین المللی ارجاع خواهد شد

هم میهنان شرکت ما در این انتخابات آزاد و نه گفتن به جمهوری اسلامی قدمی‌ بزرگ خواهد بود در رسیدن به خواستهٔ مشترکمان یعنی‌ ایرانی‌ آزاد وسکولارکه در آن همهٔ ادیان، اقوام و باورها فارغ از جنسیت از حقوق شهروندی برابر برخوردار بوده و ایران برای همهٔ ایرانیان را به صورت واقعی‌ شاهد باشیم. اطلاعات تکمیلی در نوشته‌های بعدی بیان خواهد شد. علاقمندان میتوانند از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما تماس بگیرند.

جنبش رای ما اینجاست

۱۳۹۱ خورشیدی

۲۰۱۲ میلادی

سان فرانسیسکو

//www.facebook.com/HereIsMyVote

//hereismyvote.org/

https://twitter.com/#!/HEREISMYVOTE


Share/Save/Bookmark

Recently by Reza MohajerinejadCommentsDate
The Killing of Sattar Beheshti
33
Nov 07, 2012
Where Is My Vote? Here Is My Vote…Islamic Republic NO!
1
Jun 11, 2012
We will be unstoppable
9
Jul 11, 2011
more from Reza Mohajerinejad