کمک های آمریکا به اپوزیسیون وابسته

Saead Soltanpour
by Saead Soltanpour
18-Apr-2012
 

سعید سلطانپور در برنامه راه حل مهمان احمد مزارعی -فعال سیاسی - مارکسیست مستقل هست که در مورد کمک های امریکا به اپوزیسیون وابسته در ایران صحبت می کند..

برپایی کنفرانس سوند – واشنگتن – درخواست کمک به فعالین توسط شاهزاده رضا پهلوی در تلویزیون نظامیان اسرائیل (کانال 10) – طرح کمک توسط کانادا در کنفرانس ناتو توسط دکتر جهانبگلو و افشین جم یک جریان وابسته است یا حرکتهای مستقل؟

همکاری مجاهدین خلق با اسراییل

لینک ویدیویی

Saeed Soltanpour is host of Ahmad Mazarei -political activist- on US government role and aid to opposition in Egypt-Iran

April 15-2012 - Rahehhal @ Ten TV

discussion about Palme Centre Conference Jan 2012 and Washington conference ( Apri l2012) – Reza Pahlavi ‘s idea of asking for aid to opposition from foreign governments by - Interview with Israel Ten TV - Dr. Jahanbegloo and Nazanin Afshin Jam at NATO conference ( Toronto -March 28 -2012 ( are independent acts? the collaboration of Mosad and Mojahedin Khalgh ( MEK)


Share/Save/Bookmark

more from Saead Soltanpour
 
vildemose

در واقع ، بدون

vildemose


در واقع ، بدون تعارف، اکثریت دوستان و آشنایان با دلایل و مشاهدات مختلف معتقدند، شما ستون پنجم رژیم قاتل ، اشغالگر آخوندی هستید. بنابرین ، یک بار دیگر درخواست هفته پیش را تکرار می‌کنم ، ۱) برای شفافیت و رفع هر گونه  

Precisely, This S.S entity could not be more transparent. I hope someone will take him to task and expose him as an official propagandist of terrorist regime of IRI.

 A state of war only serves as an excuse for domestic tyranny.--Aleksandr Solzhenitsyn.


Shazde Asdola Mirza

most Iranians of Toronto know what this "S.S." is up to ...

by Shazde Asdola Mirza on

... further thanks for MA's seal of approval.


babak pirouzian

متأسفانه برنامه تلویزیونی شما .....

babak pirouzian


آقای سلطان پور

متأسفانه برنامه تلویزیونی شما مشکلات اختلاف عقیدتی‌ هموطنان خارج از کشور را بیش از بیش مغشوش و گمراه تر می‌کند. این به این معنی‌ نیست که شما نباید انتقاد کنید، بلکه به عنوان یک خبر نگار متعهد، بیطرف، و کاردان و کسی‌ که برای وطنش دلسوزی می‌کند باید موضوع خبر و یا گفتگوی میز گرد بر اساس واقعیت‌ها و نه حدس و خیالات و خدای نکرده بر اثر بغض و کینه توزی باشد. برداشت از نوشته‌های اخیر و همچنین گفتار تلویزیونی شما چنین استنباط میشود که با کمال تأسف از خط صحیح خبر نگاری بار‌ها خارج شدید ، که البته قابل تعقیب قانونیست،

 چرا که مسائلی‌ را مطرح می‌کنید نه تنها واقعیت نداشته بلکه اکثر مواقع با تهمت، و افترا همراه بوده است. این نوع عمل ، درست آن‌چیز ایست که رژیم منفور ، فاسد، دیکتاتوری اسلامی ایران مشوّق انست در حالیکه هموطنان ناوارد، خشک مذهب و دهان بین از این فرصت اشتباه در حالیکه خلاف واقعیت به سمعشان رسیده ناخودآگاه و بدون مطالعه، استفاده نامشروع میکنند، که در نهایت به ضرر جامعه ایرانیست و این در حقیقت انسجام و یک پارچگی انقلاب آینده را به تاخیر خواهد انداخت .

 در واقع ، بدون تعارف، اکثریت دوستان و آشنایان با دلایل و مشاهدات مختلف معتقدند، شما ستون پنجم رژیم قاتل ، اشغالگر آخوندی هستید. بنابرین ، یک بار دیگر درخواست هفته پیش را تکرار می‌کنم ، ۱) برای شفافیت و رفع هر گونه شک و شبهه که خود نیز بارها برای دیگران تجویز می‌کنید مدرک خبرنگاری خود را برای دید عموم منتشر کنید. ۲) به اطلاع عموم برسانید از کدام موسسه دولتی و یا خصوصی ، ایرانی‌ و یا خارجی‌ هزینه دریافت می‌کنید. ۳) این پاسخ و پاسخ هفته قبل را در سایت خود برای باز دید مراجعه کنندگان طبق قانون مطبوعات منعکس بفرمائید.


Mohammad Ala

Thank you.

by Mohammad Ala on

Thanks for your time and efforts.