کشورهایی در حال پاشیده شدن؟ دست اندازی به نامها؟


Share/Save/Bookmark

کشورهایی در حال پاشیده شدن؟ دست اندازی به نامها؟
by Sahameddin Ghiassi
07-Dec-2010
 

کشورهایی در حال پاشیده شدن؟ دست اندازی به حتی نامها؟

نمیدانم که در این موقعیت انسان بایست چه بکند. کاملا بی تفاوت و گوشه نشین یا ذکر مصیبت گفتن برای کسانیکه که دارند کاملا بی تفاوت و کاملا ظالم میشوند.  در روزنامه ها میخوانیم که عربان میخواهند خلیج پارس را هم بنام خودشان ثبت کنند و چون ظاهرا موقعیت بهتری دارند و رابطه شان با آمریکا خوبست حتی نیروی دریایی بقول معروف اسم شو نبر و یا رابطه آمریکا را میخواهیم چه کنیم هم از اسم خلیج یا با نام دیگری سو استفاده میکند.  در حالیکه عربان هم دریای عمان را بنام خودشان کرده اند که در مرز ایران است و بایست دریای ایران نامیده شود و بعد از آنرا هم بنام دریای عرب نامگذاری کرده اند.  بقول یک اسراییلی اینان عربان اینهمه کشور دارند آنوقت یک کشور کوچک مارا هم میخواهند پس بگیرند. 

گویا عربان تافته جدا بافته هستند و بایست همه چیز مال آنان و بنام آنان باشد.  تمامی کشورهای خلیج فارس مال ایران بود و ایران آنانرا به سبب سیاست های اروپایی و بی عرضگی پادشاهان زن باره و شهوتران از دست داد.

در شمال هم وضع بهتر نیست دریای مازندران که نیمی از آن مال ایران بود حالا دبه درآورده اند و چون کشورما در حال درگیری است آنان هم میخواهند نیمه دریاچه را بگیرند. چرا آیا قوانین بین المللی وجود ندارد آیا نمیشود مثل زمان دکتر مصدق به دیوان لاهه شکایت برد؟  آیا هنوز شهر هرت است که بخواهند آبهای یک کشور را بگیرند و نامش را هم عوض کنند؟ 

از طرف دیگر جوانان ایرانی کار میخواهند دانشگاه میخواهند مردم کار میخواهند زندگی میخواهند حداقل زندگی را میخواهند و متاسفانه فراهم کردن آن دشوار است . ظاهرا مردم را در فشار گذارده اند و اختلاف بین غنی و فقیر دارد زیادتر میشود  جوانانی که دستشان به دم گاوی بند است میخواهند دزدی کنند رشوه بگیرند مال مردم را بخورند حلال را حرام کنند تا بتوانند گلیم خودشان را مثلا از آب بیرون بکشند.  مردم از لحاظ حتی سیاسی هم با هم متحد نیستند و تفرقه شدیدی بین مردم افتاده است . جوانانی را علیه جوانانی دیگر و برادران و خواهرانشان بسیج میکنند که با آنان به زد خورد بپردازند و همه را علیه هم تحریک میکنند بین اقوام مختلف و زبانهای مختلف و ادیان مختلف و بی دنیان هم اختلاف انداخته اند همه راعلیه همدیگر تحریک وتشویق به کشتار و غارت میکنند. 

ریشه اعتماد و اطمینان از بین رفته و معیارها همه دارد مادی و پولی میشود. به هر کس که اعتماد کنید میخواهد زیر و رو را غارت کند و بحق خودش قانع نیست.  دزدی و فساد را زرنگی میدانند و تمامیت خواهی را برگزیده اند.  احترام و دوستی دارد جای خودش را به خشم و نفرت تمامیت خواهی میدهد. همکاری و همفکری و تعاون و همیاری دارد ریشه کن میشود. بیش از پنج میلیون ایرانی که بیشترشان هم تحصیکرده هستند از ایران خارج شده اند و اکثر آنان در خارج با سیلی صورتشان را سرخ نگه داشته اند.  آنان به کارهای عمله گی و کارگری می پردازند در صورتیکه در ایران صاحب کارهای سازنده ای بوده اند.

تمامی سرمایه ای که خرج تحصیل آنان شده است دارد بهدر میرود.  هوای کشور آلوده شده مردم دارند مریض میشوند. بی انصافی و ظلم دارد حکمفرما میشود دیگر حتی برادر به برادر نمی تواند اعتماد کند.  شهر تهران را بیش از حد شلوغ کرده اند دارند تمامی ساختمانهای زیبا و قدیمی را تخریب میکنند و بجایش برج میسازند تا بفروشند. دریاچه رضاییه یا اورومیه در حال نابودی است. سدهایی که در باره ایجادشان تحقیق نشده است دارد مکانهای مهم کشور را به زیر آب میکشد.  بی تفاوتی و آدمکشی دزدی فساد رشوه خواری دارد قبج خود شرا از دست میدهد و مد روز میشود.  مسخره کردن هم  حسادت های بیش از حد  بی احترام بهم و خورد کردن همدیگر هم دارد ریشه دار میشود. 

اگر به تاریخ نگاه کنیم می بینیم که همه دیکتاتورها به بدترین وضعی کشته شده و یا به دار آویخته شده اند ولی متاسفانه دیکتاتورهای بعدی هیچ پندی از این تاریخ نگرفته اند.  صدام مثل یک جانی بالفطره اعدام شد و میگویند که موقع اعدام هم به او کمال بی احترامی را کردند   و حتی گفته میشود که سرش را کندند؟ 

امپراطور روسیه در سردترین نقاط کشورش یعنی سیبریه در یک خانه خرابه در یک اتاق باهمه اعضای خانواده اش به گلوله و رگبار بسته شدند و همه آنان به گوشت و خون تبدیل شدند حتی یک سرباز ساده به جلوی تزار رفت و به صورتش یک سیلی در جلوی اعضای خانواده اش زد و امپراطور حتی اعتراض و واکنشی هم نتوانست بکند.  هیتلر را کشتند و پیکرش را هم سوزاندند و حتی خانه زیر زمینی اورا هم با بمب منفجر کردند.  موسیولینی دیکتاتور ایتالیا به دست میهن پرستان و  پارتیزان ها در حال فرار اسیر شد و مثل جانیان  خود و معشوقه اش وارنه و معمولی اعدام شدند و به طناب دار سپرده گردیدند.  استالین دیکتاتوری که تقریباباندازه هیتلر آدم کشته بود و حکومت ترور و وحشت او بی سابقه بود مثل یک سگ وحشی مسموم شد و حتی پس از مرگش هم به او بی نهایت بی حرمتی شد. 

حتی دیکتاتورهای مردمی و محبوب مردم هم وضع بهتری نداشتند.  حتی نادرشاه که ایران را به بزرگی و عظمت رسانیده بود نیز در چادر خود هنگامیکه خواب بود توسط سردارانش کشته شد. او که مثل شیری ژیان در جلوی ارتش خودش میجنگید و هیچ کس نمی توانست در جنگ با او مقابله کند حتی یک گروه را درهم میکوبید و مثل شیر در میان دیگران پیشرو بود. 

خوب با این مقدمه آیا بهتر نیست که ما هم مثل اروپاییان و آمریکاییان با هم متحد بشویم و دست از خودخواهی ها و تمامیت خواهی ها برد اریم و کشورها خود را بسازیم و باهم متحد باشیم و برای همه خاورمیانه کار کنیم؟  تا نظر شما چه باشد که سعدی و حافظ راه را بما نشان داده اند و مولوی و دیگر بزرگان ما مارا نصیحت و دلالت کرده اند بایست به کلام آنان گوش فرا دهیم.

 

آنان کشورهای خاورمیانه را غارت میکنند وما داریم در باره غسل و نجاست و حجاب و شهوت رانی قلم فرسایی میفرماییم؟  آنان بین ما تفرقه میاندازند و خودشان از آب ګل آلوده شده ماهی  میګیرند.  در میان دو دختر دونده  یکی خیس عرق و با لباس دست پاګیر باید بدود و دیګری آزاد و راحت حالا خدا پیغمیری کدامشان برای یک مرد بیشتر تحریک کننده هستند؟ صرف نظر از زیبایی هایشان؟ 


Share/Save/Bookmark

more from Sahameddin Ghiassi
 
Sahameddin Ghiassi

ولی میګویند که بسیاری از نامها اول ایرانی یا پارسی بوده اند

Sahameddin Ghiassi


دوست  عزیز

شنیده ام که بسیاری از کلمه ها و لغت ها اول از زبان پهلوی به زبان عربان رفته و ما دوباره آنها را عاریه کرده ایم  مثلا همین لغت پارسه یا پارسی که بعدا تبدیل به فارسی شده و به زبان ما دوباره وارد شده است.  حالا اګر پالاشی صورت بګیرد شاید معلوم شود که عربان بسیاری از کلمه های یا واژه های پارسی را معرب کرده بودند  و بهمان صورت معرب به پارسی یا فارسی بقول عربان  دوباره  وارد شده اند. 


ahang1001

شمس الدین خان چه انتظاری دارید؟

ahang1001


نام عربی

نام فامیل عربی

البته نمیگویم که گناه از شماست که چنین نامهایی بر شما نهاده اند

اما

این یک نمونه کوچک بود...نمونه های  دیگری نیز وجود دارند

 

بعنوان مثال بسیاریی از مردم که خود را سید مینامنند و یا سید هستند یعنی عرب

 

شمس الدین خان  ایرانیان بر تری تازیان را سالها پیش از شما پذیرفته اند دانشمندان ایرانی و شاعران ایرانی قرن هاپیش از شما نامهای تازی بر خود نهادند 

ایرانیان سالهاست که با خدای خود به عربی سخن میگویند

 

نام نهاد های ایرانی تبدیل به نهاد های اسلامی و در نهایت نهاد های عربی شده است

 

آنوقت شما و بسیاری دیگر فقط بدنبال این هستید که چرا خلیج فارس خلیج عربی شد؟

 

چون نیک نگر کرد پر خویش در آن دید

گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست

 

ببخشید ها