قند بی قند

قند بی قند
by shahireh sharif
15-Sep-2010
 

شاید قهوۀ تلخ دوریت با حبۀ قند امید برگشت اندکی شیرین شود، ولی از این پس قهوه ام را تلخ خواهم نوشید. گویند: 

مصرف قند برای سلامتی مضر است

:)


Share/Save/Bookmark

more from shahireh sharif
 
Monda

too sweet :o)

by Monda on

i know what you mean... i'm even allergic to ghand.


Red Wine

مزه شیرین

Red Wine


خانمْ زیبا نِگاشتید.. ما که از قَدیم به عِشقِ قندِ نِگاهِ یارْ و شکرِ لَب هایَش..عاشقِ مزه شیرین شدیم . . .سَلامتی کیلویی چند ؟!

همیشه سَبز باشید.