ضد خار

ضد خار
by shahireh sharif
26-Jan-2012
 

کفشم را از پا در آوردم تا خار ریزی که به پایم فرو رفته بود دربیاورم. خانم صاحب باغ از راه رسید و معذرت خواست. گفتم تقصیر شما نبوده که! گفت چرا، باید خارها را می کندم. بعد رفت و با یک داس باریک برگشت. بوته را با یک دست نگه داشت و با دست دیگر آنرا از ته زد. هاج و واج مانده بودم که چطور این خار دستش را اذیت نمی کند. خوشبختانه دوربین دورگردنم آویزان بود و توانستم یکی دو تا عکس در حال خار کندن از او بگیرم وگرنه خودم هم باور نمی کردم که دستهایش ضد خار بودند.


Share/Save/Bookmark

more from shahireh sharif
 
shahireh sharif

ممنونم

shahireh sharif


 @Esfand Aashena

چه جالب. این آشنای شما احتمالا قدم زدن تو دشت و جنگل های انگلیس را دوست خواهد داشت 

@Mash ghasem

خیلی بجا و مربوط و البته جالب بود

حالا می دونم چطوری


Mash Ghasem

The Trick Is ...

by Mash Ghasem on


Esfand Aashena

اینکه چیزی نیست، نه البته چیزی هست.

Esfand Aashena


یکی‌ از آشناهای ما گزنه رو مثل گًل میچینه دست گًل تحویلتون میده!  دست من و شما از پر گزنه رد بشه صد تا تول میزنه!

Everything is sacred