یادی از فردوسی

یادی از فردوسی
by shahireh sharif
13-May-2012
 

یکی از دیدنی ترین مکان های ایران

سالروز بزرگداشت فردوسی خجسته باد

 


Share/Save/Bookmark

more from shahireh sharif
 
Azarbanoo

Ferdousi is living with Iranians always

by Azarbanoo on

I cherish him & his holy book Shahnameh.  It is my Holy Book and must be all IRANIANS' Holy Book.


Mehrban

سالروز بزرگداشت فردوسی خجسته باد

Mehrbanیکی‌ پهلوان بود دهقان نژاد

دلیر و بزرگ و خردمند و راد

پژوهنده روزگار نخست

گذشته سخنها همه باز جست

جهان دل‌ نهاده بدین داستان

همه بخردان نیز و هم راستان